COVID-19 ile birlikte birçok işletme benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya kaldı. Şirketler bu dönemde dijitalleşmeye odaklanırken blokzinciri teknolojisi hiç olmadığı kadar güçlü bir alternatif olarak değerlendirilmeye başlandı. Peki teknolojinin iş dünyasındaki bu gelişimi 2021’de nasıl devam edecek?

Çin merkezli yeni nesil banka WeBank’ın CIO’su Henry Ma bu konuya yönelik görüşlerini paylaştı. Geçtiğimiz 10 yılda endüstriler genelinde artan sayıdaki blokzinciri uygulamasının, dijital ekonominin yeni altyapısını oluşturduğunu vurgulayan Ma, gelcek yıllarda iş dünyasındaki blokzinciri uygulamalarına yönelik fikirlerini 3 ana başlıkta topluyor.

Verinin gücünü açığa çıkarma

Veri, dijital ekonomide yer alan temel bir kaynaktır ve yeni altyapıda kilit rol oynar. Şu anda her sektörde anlamlı katkılar sağlamak için verilerin gücünü nasıl ortaya çıkaracağına dair hararetli tartışmalar var. Hali hazırda büyük miktarda veri alışverişi yapılıyor ve bu eğilimin birçok ülkede hızlanması bekleniyor.

Veri alışverişi kulağa basit gelebilir, ancak birçok küçük veri kümesinin izolasyonu, aslında mevcut verilerin yetersiz kullanımına neden olmuştur. Bunun nedeni, verilerin çoğundan anlamlı içgörülerin yalnızca bireyin veya işletmenin daha geniş, daha bütünsel bir görünümünden elde edilebilmesidir.

Silo haline getirilmiş bu veri kaynaklarından yararlanmak için, güvenli depolamanın, güvenilir aktarım yöntemlerinin ve işbirliğine dayalı üretimin, işletmelerin 2021’de uğraşması gereken üç temel sorun. 2021’de blokzincirinin göstereceği bir atılım, teknolojinin yukarıdaki üç temel sorunu çözmek için diğer gelişmiş teknolojilerle (örneğin, AI, Bulut ve Veri analizi) nasıl entegre olacağıyla ilgili olacak.

Endüstri entegrasyonunu güçlendirme

Patlayan dijitalleşme, endüstriyel internetin gelişimini de hızlandırıyor. Güvenilir bir kaynak ağının derinlemesine paylaşımını ve iş birliğini güçlendirmek için büyük veri hesaplama kaynakları gerekiyor. Bu üç şekilde ede edilebilir.

  • İşletme maliyetlerini düşürme: Blokzinciri endüstriyel internetin gelişimi için yeni araçlar ve yollar sunar. Teknolojinin getirdiği değer, aracıların karmaşıklığını azaltırken güveni de sağlar. Bilgi paylaşımını ve işlem doğrulamasına olanak tanır. Bu avantajlar, işletmelerin genel maliyetleri düşürmelerine ve çevre dostu olmaya bir adım daha yaklaşmalarına yardımcı olur.
  • İş modellerini yükseltmek ve gelir yapılarını yenilemek: Endüstrilerin dijitalleşmesi özellikle COVID-19 şartları altında blokzincirinin uygulanması için muazzam fırsatlar sunuyor. İşletme maliyetlerini düşürmenin yanı sıra daha derin iş birlikleri için güvenlik, tam izlenebilirlik ve şeffaflık da sunuyor.
  • Reel ekonomiyi destekleme: Yakın gelecekte blokzinciri, finans ve diğer endüstrilerin entegre gelişimini yönlendirecek. Finansal entegrasyon blokzinciri için yeni sektörler arası finansal senaryolar yaratabilir. Bunun tanı sıra derinlemesine iş birliği, daha yüksek bir dijitalleşme ve bilgilendirme seviyesine sahip daha yenilikçi finansal ürünler de üretecektir.

Varlık dijitalleştirmeyi hızlandırma

Anlaşmazlık ve yasal endişeler, belirsiz veri hakları çerçevesi nedeniyle ciddi bir konu. Yine de blokzinciri yardımıyla dijital varlıkların kullanıcıları ağına önceden belirlenmiş veri hakları sunulabiliyor. Blokzinciri tabanlı dijital varlıklar, giderek daha katı bir düzenlemelerin yürürlüğe girmesi gibi giderek daha geniş bir şekilde benimseniyor.

2021’de hizmetler, ürünler ve varlıklar dijital ekonomide çoğunlukla dijitalleşme veya blokzinciri ile desteklenecek. Merkez Bankası Dijital Para Birimi (CBDC), bu tür dijital varlıklar için en etkili ödeme araçlarından biri haline gelecek ve dijital ekonomi için temel finansal altyapının temelini atacak.

İtalyan bankalar blokzinciri tabanlı dijital euro testlerine başladı

KaynakLedgerInsights