Dijital Taksonomi Yasası ve Blokzinciri İnovasyon Yasası ABD Temsilciler Meclisi’nden geçti. Florida Kongre Üyesi Darren Soto tarafından tanıtılan yasalar kabul edilmesi halinde Tüketici Güvenliği Teknolojisi Yasasına dahil edilecek.

Blokzinciri İnovasyon Yasası, Ticaret Bakanı’nın, Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ile istişare içinde blokzinciri teknolojisini ve tüketicinin korunmasında kullanımını incelemesini gerektiriyor. Çalışma, diğerlerinin yanı sıra tüketiciyi korumanın yararları, riskleri ve dolandırıcılığı azaltma yeteneği dahil olmak üzere, blokzincirinin ticari olarak nasıl kullanılabileceğini araştıracak. Ayrıca Kongre’nin bu çalışma hakkında bir rapor alması da gerekecek. Tasarının nihai hedefi, Ticaret Bakanlığı içinde bir “Blokzinciri Mükemmeliyet Merkezi” oluşturmak.

Dijital Taksonomi Yasası ise dijital belirteçlerle ilgili aldatıcı ve haksız uygulamaları önlemek için FTC’ye yetki verecektir. Kongre’nin FTC’nin eylemleri hakkında bir rapor alması gerekecek. Bu raporun, tüketicileri sektördeki aldatıcı uygulamalardan korumaya ve ABD’nin küresel rekabet gücünü artırmaya yardımcı olacak mevzuat tavsiyeleri içermesi gerekiyor. FTC, bu amaçla 2020 ile 2024 arasındaki her mali yıl için 25 milyon dolar alacak.

Soto, blokzincirinin ABD inovasyonuna ve ekonomik büyümesine fayda sağlayabileceğine inanıyor, ancak teknolojinin gerçek potansiyelini göstermesi için hükümetin desteğine ihtiyacı var. Blokzinciri İnovasyon Yasası hakkında yorum yapan Soto, tasarının zorunlu kıldığı çalışmanın, düzenlemeye karar vermeden önce devlet kurumlarına tavsiyelerde bulunacağını söylüyor. Soto’ya göre bu tavsiyeler, Kongre Üyeleri için bir eğitim işlevi görecek ve daha eyleme geçirilebilir blokzinciri odaklı bir yasanın yolunu açacak.

Soto, Dijital Taksonomi Yasası ile ilgili olarak ise ABD’nin blokzinciri ekonomisinde lider olmaya devam etmesinin önemini vurguluyor. Yasa, dijital varlık pazarı için artan yetki alanı netliğini destekleyecektir. Soto’ya göre düzenleyicilerin görüşlerini duymak, inovasyonu teşvik etmek ve ABD ekonomisi için sanal para birimlerinin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak amacıyla önemli bir ilk adım.

ABD milletvekilleri COVID-19 yardım çabalarında blokzinciri kullanımını savunuyor

KaynakLedgerInsights