2020 bize bir şey öğrettiyse o da dünyanın giderek daha belirsiz bir yer haline geldiğidir. Chainlink CMO’su Adlyn Zhou’ya göre sigorta endüstrisi de bu belirsizliğe en kısa sürede uyum sağlamalı ve hazırlıklı olmalı.

Blockchain teknolojisindeki son gelişmeler, dünya çapında sigorta ürünlerine olan talebin artmasıyla birleştiğinde, parametrik sigortanın, bir başka deyişle belirli olaylar gerçekleştiğinde otomatik olarak ödeme yapan sigortanın yükselişine zemin hazırladı. Akıllı sözleşme teknolojisinin yükselişi ve gelişen dünyada sigorta ürünlerine olan talebin artması, 2021’i parametrik sigorta modelinin üretime geçtiği yıl haline getirebilir.

Parametrik Sigortanın Avantajı

Günümüzde, sigorta tazminat taleplerinin ödeme süreci büyük ölçüde bir düzelticinin zararla ilgili öznel değerlendirmelerine dayanıyor. İnsanlar büyük sigorta şirketlerine mahkemede itiraz edemiyorlar, bu nedenle çoğu müşteri nihayetinde adil tazminat taleplerini karşılaması için sigorta sağlayıcılarına güvenmek zorunda kalıyor.

Parametrik sigorta, sigorta ödemelerine yönelik nesnel ve veriye dayalı bir yaklaşım olarak ortaya çıktı. Parametrik bir sigorta modelinde, hasar ödemeleri yalnızca açıkça tanımlanmış bir olayın meydana gelmesine ve böyle bir olay meydana geldiğinde ödeme üzerinde önceden kararlaştırılmış bir ödemeye dayanır. Örneğin, bir poliçe sahibinin evinin 10 mil yarıçapı içinde bir deprem meydana gelirse, sigorta sağlayıcısı, sözleşmenin şartlarına göre otomatik olarak ev sahibine 1,5 milyon dolar öder.

Parametrik sigorta kavramı 1990’ların sonlarından beri varlığını sürdürürken benimsenmesi ve tüketicinin ilgisini çekmesi yavaş oldu. Çünkü yakın zamana kadar hızlı ve güvenli bir şekilde uzlaşan sözleşmeler için güvenilir bir altyapı yoktu. Ancak şu anda blokzinciri teknolojisi ve akıllı sözleşmeler sayesinde bu durum değişiyor.

Teknoloji sonunda geldi

Blokzincirleri, verileri son derece güvenli bir şekilde doğrulamak, depolamak ve aktarmak için yeni bir altyapı sistemidir. Blokzincirleri üzerinde çalışan akıllı sözleşmeler ise tanımlanmış bir olayın meydana gelmesi üzerine belirli işlemleri yürüten koşullu mantıklardır. Örneğin, eğer A olursa, o zaman B’yi tetikler. Sigorta endüstrisindeki pek çok kişi, akıllı sözleşmelerin parametrik sigorta sözleşmelerinin bugünkü işleyiş şeklini mükemmel şekilde yansıtabileceğini fark etmiş durumda.

Geleneksel parametrik sigortaya kıyasla akıllı sözleşmelerin birkaç benzersiz avantajı vardır. Mesela sözleşme kurcalamaya karşı korumalıdır ve merkezi olmayan bir ortamda barındırılır. Böylelikle hiçbir taraf sözleşmeyi haksız bir şekilde kendi çıkarları için kontrol edemez veya değiştiremez. Yürütülmesi, yalnızca sigortalanabilir bir olay hakkında doğrulanabilir veriler alındıktan sonra tetiklenir. Çoğu durumda sözleşme, blokzincirindeki varlıkların transferiyle ve herhangi bir insan müdahalesi olmaksızın anında halledilir.

Geçmişin aksine, akıllı sözleşmeler artık doğrudan geleneksel API ve IoT altyapısıyla arayüz oluşturabiliyor. Bu da verilerin, veri manipülasyonu ve premium veri kaynaklarına erişilemezlikle ilgili büyük endişeler olmadan parametrik sigorta akıllı sözleşmelerinin yürütülmesini tetiklemek için kullanılabileceği anlamına geliyor.

Hava Riski için Parametrik Sigorta

Web uygulamalarının akıllı telefonu olan herkese çok sayıda hizmet açmasına benzer şekilde, blok zincirleri İnternet bağlantısı olan herkese parametrik sigorta ürünleri getirebilir. Bu kolay erişilebilir ürünler risk yönetimine de yardımcı olur, özellikle iklim değişikliğinin yerel çiftçiler için yüksek düzeyde belirsizlik oluşturmasının beklendiği mahsul sigortası gibi uygulamalar için kullanılabilir.

Bugün dünyada 1 trilyon doların üzerinde sigortasız mahsul var. Bugüne kadar, sigorta şirketleri, gelişmekte olan ülkelerde daha küçük arazilere hizmet veremedi ve çiftçileri yağmura bağlı olarak istikrarsız geçim kaynaklarına zorladı. Bu sorunun, çiftçileri ve mahsul üretimini her zamankinden daha fazla etkileyecek olan öngörülemeyen hava modellerine (aşırı yağış veya kuraklık) yol açacak olan iklim değişikliğiyle birleşmesi bekleniyor.

Şirketler halihazırda gerçek dünyadaki sigortalanabilir olaylara yanıt vermek için blokzinciri ağları ve oracle’lar kullanılarak oluşturulan parametrik sigorta ürünlerini piyasaya sürmeye başladı. Örneğin Insurtech Arbol, Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’nden (NOAA) oracle tarafından sağlanan hava durumu verilerine dayanan akıllı sözleşmeler kullanarak ürün sigortası poliçeleri sunar. ABD, Kosta Rika ve Kamboçya’daki çiftçiler, belirli hava koşulları karşılandığında otomatik ödemeler almak için bu ürün sigortası sözleşmelerini kullanıyor.

Parametrik Bir Gelecek

Ürün sigortası, parametrik sigortanın talebi karşılayacak şekilde ölçeklendiği ilk alan olacak şekilde şekillenirken, bu kesinlikle teknolojinin bir etkisi olabileceği tek sektör değil. Halihazırda Etherisc gibi diğer şirketler, kasırgalardan hayat sigortasına, hatta uçuş gecikmelerine kadar her şeyde parametrik akıllı sözleşme sigortası oluşturmak için Ethereum gibi blokzincirlerini kullanıyorlar.

Parametrik sigorta teknolojisi sessizce geldi ve geleneksel sigorta şirketleri, bu teknolojinin yaygın olarak benimsenmesinin istikrarsız bir dünyada ciddi şekilde korumaya ihtiyaç duyanlar adına büyük etkileri olabileceği için dikkat etmeye başlasa iyi olur.


*Adelyn Zhou’nun Nasdaq.com’daki makalesinden özetlenmiştir.

KaynakNasdaq