Avrupa Birliği, Avrupa Blockchain Hizmet Altyapısı (European Blockchain Service Infrastructure – EBSI) için çalışma sürecini başlatıldığını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB), Nisan 2018’de Avrupa Blockchain Ortaklığı’nın (European Blockchain Partnership – EBP) duyurusunu yapmıştı. Kurulan organizasyon aradan geçen zaman zarfında gerekli çalışmaları tamamlayarak nihayet ortak bir blockchain servis ağı için ilk adımı attığını açıkladı.

Organizasyonun amacı amacı, kamu dijital hizmetleri için dünya çapında yüksek güvenlik ve gizlilik standartlarıyla ortak bir blockchain ağı altyapısı standardı oluşturmaktı. EBSI’nin başlattığı proje ile kullanıcılara çok çeşitli blockchain tabanlı hizmetlere erişim sağlanabilecek.

Proje Avrupa Komisyonu ve EBP’nin ortak bir girişimi. Altyapı, Avrupa genelinde dağılmış pek çok düğüm (node) barındıran bir ağ ile oluşturulacak ve oldukça geniş çerçevedeki pek çok hizmeti yerine getiren genişletilebilir bir yapıda kurulacak.

EBSI 2020’de devreye girecek ve AB kurumları ve Avrupa devlet otoriteleri tarafından kullanılacak ücretsiz yazılım ve hizmetleri sunmaya başlayacak.

2019–2020 dönemine ait proje bütçesi 4 milyon Euro olarak belirlenmiş. Şu anda 4 ana EBSI uygulamasının belirlendiği ilk fazda 300’den fazla katılımcı ile proje hayata geçirilecek. Bu uygulamalar; noter hizmetleri, eğitim belgeleri, uluslararası bir kimlik tanımlama sistemi ve güvenli veri transferi.

Her alanda, 2020 başından itibaren EBSI’ye dayalı bir prototip başvurusu sunması beklenen AB Üye Devletinin öncülüğünde bir kullanıcı grubu oluşturuldu.

Noterlik hizmetleri için kullanılan blockchain çözümü sayesinde, dijital denetimin güvenilirliği, uyumluluk kontrollerinin otomasyonu ve veri bütünlüğü sağlanacak. Eğitim belgelerine yönelik uygulamada ise AB vatandaşlarının diploma ve sertifikaları üzerindeki kontrolü artırılırken, belgelerin doğrulama ve onaylama maliyetleri önemli ölçüde azaltacak.

EBSI, merkezi otoritelere başvurmaya gerek kalmadan özerk bir kullanıcı kimlik sisteminin kullanılmasına da izin verecek. Son olarak, özel bir blockchain ağı AB gümrük işlemleri ve vergi otoriteleri arasında kurulacak. Bu sistem KDV kimlik kodu gibi verilerin güvenli bir şekilde aktarılması için kullanılacak.

Üye Devletler, ağ üzerinden veri alışverişinde bulunacak kendi ulusal EBSI düğümlerini yönetecekler. Projenin resmi lansman tarihi henüz bilinmiyor.

Proje AB içinde GDPR ve PSD2 gibi uygulamalardan sonra birliğin en büyük projelerinden birisi olmaya aday görünüyor.