Yaklaşık iki sene önce 22 ülkenin ortaklığıyla kurulan Avrupa Blokzinciri Ortaklığı (EBP), bu ortaklığın bir meyvesi olan Avrupa Blokzinciri Hizmetler Altyapısı’na (EBSI) yeni kullanım senaryoları uygulayacak.

EBSI ekibi yakında yeni projelerin teknik özellikleri üzerinde çalışmaya başlayacak. Bu projeler, AB’nin Avrupa kamu idarelerini dijitalleştirme hedefine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Üzerinde çalışılacak üç yeni kullanım senaryosu şöyle:

1 – KOBİ Finansmanı

KOBİ finansmanı kullanım senaryosunun temel amacı, sürdürülebilir ekonomi, yenilikçilik ve KOBİ’lerin modernizasyonu alanında borç finansmanı için AB çapında bir platform oluşturmak. EBSI destekli kamu platformu, özel ve kamu kuruluşları konsorsiyumu tarafından sağlanan hizmetleri sunacak. Amaçları arasında sermaye sahiplerinden KOBİ’lere veya yeşil projelere yönelik özel finansman akışını kolaylaştırmayı da içeriyor.

2 – Avrupa Sosyal Güvenlik Kimlik Numarası (ESSIN)

Bu kullanım senaryosunun temel amacı ise Avrupa ülkeleri ve AB Kurumları arasında daha kolay iletişim ve veri alışverişi sağlayarak sahtekarlıkları veya hataları önlemek. ESSIN, AB vatandaşlarının verilerini güvenli bir şekilde analiz etmek ve muntazam bir hizmet seviyesini garanti etmek için sosyal hizmetler sunan kamu yetkilileri tarafından yürütülen bir süreç olacak. Ayrıca, farklı üye devletler arasındaki vatandaşlar için hak taşınabilirliğini güvence altına alacak. Bununla birlikte sahtekarlıklarla, hatalarla ve kimliklerin çoğaltılmasıyla mücadele etmek için de etkili bir çözüm olacak.

3 – İltica süreci yönetimi

Buradaki amaç, EBSI kapsamını çeşitli kamu sektörü süreçlerine genişletmek. İltica başvurusunda bulunanlarla ilişkilerde sınır ötesi ve otoriteler arası süreçlerin yönetimininin kolaylaştırılması hedefleniyor. Bu kullanım senaryosu, yetkili iltica makamları süreç güncellemeleri ve belirli süreç verileri arasında güvenli bir şekilde yayılmak ve daha sonra kurumlar arası süreçlerin dijitalleşmesine katkıda bulunmak için EBSI’ı kullanacak.

Avrupa Blockchain Birliği çalışmaları hakkında daha fazla bilgiyi web sitesinde bulabilirsiniz.