Avrupa Parlementosu tarafından yayımlanan ve Blockchain Türkiye Platformu (BCTR), “Üretim, Lojistik ve Taşımacılık Çalışma Grubu” tarafından Türkçe çevirisi gerçekleştirilen “Tedarik Zincirleri ve Uluslararası Ticaret için Blok Zinciri” raporu yayımlandı.

Avrupa Parlementosu bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında hazırlanan “Tedarik Zincirleri ve Uluslararası Ticaret için Blok Zinciri” başlıklı rapor, “Üretim, Lojistik ve Taşımacılık Çalışma Grubu” çalışmaları ile Türkçe çevirisi tamamlanarak erişime sunuldu. Kendi alanında önemli başlıklara cevap vermek üzere hazırlanan bu rapor aynı zamanda  stratejik bir yol haritası niteliği taşıyor. Hazırlanan raporun Giriş bölümü aşağıdaki satırlar ile okuyucularını karşılıyor;

Bu çalışma blok zinciri teknolojisinin uluslararası ticaret bağlamında analizini içermektedir. Tedarik zincirleri ve uluslararası ticaret için sekiz kullanım durumunda blok zinciri geliştirme ve uygulamalarının potansiyel etkilerini analiz etmektedir. Ayrıca mevcut yasal çerçeve ve mevcut girişimlerin bir analizini de ortaya koymaktadır.

Bu analize dayanarak ve ilgili kuruluşların geniş bir istişaresinin ardından çalışma, uluslararası ticaret belgeleri ve süreçlerindeki çeşitli zorlukları tanımlamakta ve Avrupa Parlamentosu için bir dizi politika seçeneği ortaya koymaktadır.

İnternetin icadından bu yana en büyük teknolojik devrimlerden biri olarak nitelendirebileceğimiz blokzincir teknolojisi, medyadaki görünür yüzü olan dijital paraların ötesine geçip kullanım alanlarını hızla genişletirken, bu dönüşümün yaratacağı ekonomik, sosyal, hukuki ve insani etkilerin büyüklüğü, doğru politikaların belirlenmesinin önemini karşımıza kaçınılmaz olarak çıkarıyor.

Bu etkileri daha iyi anlayabilmek için blokzincir teknolojisinin gelişimini dört ana kategoride inceleyebiliriz: Blokzincir 1.0 Dijital para uygulamaları, Blokzincir 2.0 Akıllı sözleşmeler: Basit para transferi uygulamalarının ötesine geçen hisse, bono, kredi, mortgage, tapu, varlık vs. transferinde kullanılan akıllı sözleşmeler, Blokzincir 3.0 Merkeziyetsiz uygulamalar: Blokzincir teknolojisinin ölçeklenebilirlik, karşılıklı kullanılabilirlik, koordinasyon, yönetişim ve sürdürülebilirlik yetkinliklerini artıran proje ve uygulamalar ve son olarak Blokzincir 4.0 Blokzincirin çok çeşitli uygulama alanları ile Endüstri 4.0’a entegre edilmesi.

Avrupa Parlamentosu Araştırma Servisi tarafından hazırlanan bu raporla, Blokzincir 4.0 uygulamalarının merkezinde, mevcut durumda katılımcıların karşılıklı veri paylaşımının yetersiz olduğu ve blokzincir entegrasyonuyla verimsizliklerin ve güvenlik açıklarının ortadan kaldırılabileceği Tedarik Zinciri ve Uluslararası Ticaret konularına odaklanıyor.

Tedarik zincirlerindeki tüm paydaşların (ihracatçılar, ithalatçılar, nakliyeciler, gümrük makamları, sigorta şirketleri, bankalar) şeffaf ve güvenli bilgiye ulaşmasını sağlayacak ve tedarik zincirinin pek çok aşamasında (ticaret, ticari finansman, lojistik, gümrük, idari, izlenebilirlik) farklı amaçlarla bilgi aktarımını sağlayabilecek uygulamaları birer birer inceleyip, bu uygulamaları ekonomik, ticari, sosyal, teknik, güvenlik ve çevresel etkilerini ele alarak değerlendiriyor. Nihayetinde bu ekosistemin inşası için gerekli politika ihtiyaçları yerel ve uluslararası düzeyde önerilerle birlikte ortaya koyuluyor.

Blockchain Türkiye Platformu olarak, blokzincir teknolojisinin gideceği uzun yolculuğa ışık tutarken, tedarik zinciri ve uluslararası ticaret uygulamaları ve gerekli politika seçeneklerini irdeleyen bu araştırmanın çevirisini sizlere buluşturarak konu özelindeki Türkçe literatüre katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz.

İlgili raporu buradan indirebilirsiniz.

Eğer BCTR ağına dahil olmak, kurumsal olarak BCTR Çalışma Gruplarına katılmak, hazırlanan raporlara katkı sağlamak isterseniz üyelerimiz sayfasından detaylı bilgi alabilirsiniz.