Blockchain Türkiye Platformu (BCTR), “Üretim, Lojistik ve Ulaşım Çalışma Grubu” tarafından hazırlanan “Ülkemizde Blokzincirin Uluslararası Ticarette Kullanımına Yönelik Çalışma Raporu ve Politika Önerileri” raporu yayımlandı.

Üretim, Lojistik ve Ulaşım Çalışma Grubu” tarafından hazırlanan “Ülkemizde Blokzincirin Uluslararası Ticarette Kullanımına Yönelik Çalışma Raporu ve Politika Önerileri” raporu, kendi alanında önemli bir ihtiyaca cevap vermek üzere hazırlandı ve stratejik bir yol haritası niteliği taşıyor. Hazırlanan raporun Giriş bölümü aşağıdaki satırlar ile okuyucularını karşılıyor;

Blokzincir teknolojisinin dünyadaki gelişmelere paralel bir şekilde ülkemizde yer bulması amacıyla, Blockchain Türkiye Platformu (BCTR) bünyesindeki çalışma grupları çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Blokzincirin ruhuna uygun bir şekilde iş birliği içinde yapılan bu çalışmalar, ticaret yaşamını ve tedarik zincirlerinin iş yapma biçimlerini derinden etkileyen COVID salgını sırasında daha da yoğunlaşarak hızlandı.

Uluslararası ticarette önemli değişimlerin yaşandığı bu dönemde, ticaretin 16. Yüzyıl’dan beri kullanılagelen “kağıtlar” üzerinden gerçekleşmesi büyük bir problem halini aldı. Ticarete dair belgelerin, Akıllı OCR (Optical Character Recognition) ile taranarak, AI (Artificial Intelligence) ile veriye dönüştürülmesi şeklindeki yüksek teknolojiler bile yetersiz kalmaya ve tartışılmaya başlandı.

Blokzincir teknolojisinin sunduğu ticari verilerin güvenli, şifreli ve dağıtık paylaşımı özelliği, 2021 yılında Avrupa Birliği başta olmak üzere tüm ülkelerin ve DTO, UNCTAD, ICC, DCSA (Digital Container Shipping Association) gibi uluslararası ticari örgütlenmelerin artarak ana gündemi haline geldi. 18 trilyon ABD Doları’na varan dünya mal ticaretinin daha da artacağı düşünüldüğünde, bu büyüklüklerin idaresini teminen 2022 yılında dijital ticarete dair tartışmaların ivmesinin daha da artması bekleniyor.

Tüm bunları dikkatle izleyen ve irdeleyen BCTR “Üretim, Lojistik ve Ulaşım Çalışma Grubu”, ülkemizin kendi koşullarına has bir çalışma ve öneri raporu hazırladı. “Ülkemizde Blokzincirin Uluslararası Ticarette Kullanımına Yönelik Çalışma Raporu ve Politika Önerileri” adlı raporda uluslararası ticaretin gerçekleşmesini sağlayan nakliye belgeleri, fatura, dolaşım belgeleri, akreditif ve garantiler, ödeme sistemleri ve nakliye sigortası alanlarında konunun uzmanlarınca tek tek ülkemizde neler yapılabileceğine dair incelemeler yapıldı.

Bu amaçla, raporun her bir başlığında hali hazırda yaşanan sorunlar, blokzincirin sunduğu değer önerisi, yaygınlaşmasının önündeki engeller ve ülkemize has çözüm önerileri ve yol haritası etraflıca ele alınmıştır.

Bu raporu hazırlayan ve uzmanlıkları ile değerli katkılarını sunan Meral Şengöz’e, Ayşegül Şensoy’a, Berkalp Kaya’ya, Kenan Güler’e, Menekşe Hüryaşar’a, Murat Palaoğlu’na ve Bükre Bektaş’a, teşekkür eder, ülkemiz dış ticaret ekosistemine faydalı olması ve gelişmelerin ülkemizde de hızlanması için verimli bir tartışma ortamı yaratmasını dileriz.

MURAT ALSAN
KPMG Türkiye / Chairman&Senior Partner

İlgili raporu buradan indirebilirsiniz.

Eğer BCTR ağına dahil olmak, kurumsal olarak BCTR Çalışma Gruplarına katılmak, hazırlanan raporlara katkı sağlamak isterseniz üyelerimiz sayfasından detaylı bilgi alabilirsiniz.