ABD merkezli piyasaya araştırma firması IDC’nin raporuna göre dünya çapında blockchain teknolojisi üzerine yapılan harcamalar 2023 yılında 16 milyar dolar değerine ulaşacak.

IDC’nin ‘Küresel Yarıyıl Blockchain Harcama Rehberi’ blockchain teknolojisine yönelik yapılan harcamaların bölgesel, dikey sanayi, kullanım durumu, alıcı ve teknoloji perspektifinden analizini sunuyor.

Rapora göre 2019 yılında geçtiğimiz yıla oranla blockchain harcamalarında %80’lik bir artış bekleniyor. Küresel olarak bankacılık sektörünün bu yatırımların başını çekeceği tahmin ediliyor. Harcamaların yüzde 20’sinin ise ayrık üretim ve süreç üretiminden gelmesi bekleniyor.

Blockchain teknolojisini geliştirme konusuna gelince bilgi teknolojileri ve işletme hizmetlerinin küresel harcamaların yüzde 70’ini oluşturması tahmin ediliyor.

Coğrafi açıdan değerlendirilecek olursa 2019 yılında blockchain teknolojisine yönelik en fazla harcamanın 1.1 milyar dolarla ABD’de gerçekleştirilmesi bekleniyor. ABD’yi 661 milyon dolarla Batı Avrupa, 304 milyon dolarlık harcamayla ise Çin takip ediyor.

Araştırmanın direktörü James Wester konuyla ilgili olarak: “Finansal hizmetler, kimlik, ticaret ve diğer pazarlarda blockchain’in kabul edilmesi oldukça cesaret verici. Şirketler ilk pilot programlardan elde ettikleri değeri tanıyor ve bu projeleri üretime taşıyorlar.” ifadelerini kullandı.