Blockchain harcamalarının 16 milyar dolara ulaşması bekleniyor

ABD merkezli piyasaya araştırma firması IDC’nin raporuna göre dünya çapında blockchain teknolojisi üzerine yapılan harcamalar 2023 yılında 16 milyar dolar değerine ulaşacak. IDC’nin ‘Küresel Yarıyıl Blockchain Harcama Rehberi’ blockchain teknolojisine yönelik yapılan harcamaların bölgesel, dikey sanayi, kullanım durumu, alıcı ve teknoloji perspektifinden …

Avrupalı sağlık kuruluşlarının yarısı Blockchain’i duymamış

ABD merkezli piyasa araştırma firması International Data Corparation’ın (IDC) anketine göre Avrupalı sağlık hizmeti kuruluşlarının %44’ü blockchain teknolojisini hiç duymamış. Rapora göre Avrupa merkezli sağlık hizmeti organizasyonlarının %44’lük büyük bir kesimi dağıtık defter teknolojilerinden bihaberken %12’si bu teknolojiyle bir şekilde ilişki kurmuş …

Blockchain’e yönelik harcamalar 2019’da 2.9 milyar doları bulacak

Danışmanlık hizmetleri veren International Data Corparation’ın son raporuna göre küresel ölçekte blockchain teknolojisine yapılan harcamalar 2019 yılında 2.9 milyar doları bulacak. IDC’nin hazırladığı “Worldwide Semiannual Blockchain Spending Guide” ismi verilen raporda gelişmekte olan blockchain piyasasını analiz ederek 19 sektörde 10 teknolojiye ve …