Danışmanlık hizmetleri veren International Data Corparation’ın son raporuna göre küresel ölçekte blockchain teknolojisine yapılan harcamalar 2019 yılında 2.9 milyar doları bulacak.

IDC’nin hazırladığı “Worldwide Semiannual Blockchain Spending Guide” ismi verilen raporda gelişmekte olan blockchain piyasasını analiz ederek 19 sektörde 10 teknolojiye ve 9 bölgedeki 15 kullanım durumana ilişkin harcama verileri değerlendirilmiş.

Raporun verilerine göre 2019 yılında blockchain çözümlerine yönelik yapılacak harcamalar toplamda 2.9 milyar doları bulacak. Bu da blockchain teknolojilerine 1.5 milyar dolar harcanan bir önceki yıla oranla %88.7’lik bir artış anlamına geliyor. 2018 ile 2022 arasındaki periyotta ise blockchain harcamalarının 12.4 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Blockchain teknolojisine yönelik harcamalardaki en büyük payın ise 1.1 milyar doların üzerinde bir yatırımla finans sektörü olduğu görülüyor. Finans sektörünü ise 653 milyon dolarlık bir harcamayla üretim sektörü takip ediyor.

Rapora göre harcamalar bölgesel olarak değerlendirildiğinde, ABD’nin yaklaşık 1.1 milyar dolarlık bir harcamayla en büyük harcama yapan bölge olması bekleniyor. ABD’yi ise 674 milyon ve 319 milyon dolarlık yatırımlarla sırasıyla Batı Avrupa ve Çin takip ediyor.