Yapay-zeka-blockchain

The Next Web’de yayınlanan bir makale: “Blockchain teknolojisi ve Yapay Zeka (AI) bir araya gelmesi için hiç daha iyi bir zaman olmamıştı” yorumunu yapıyor. Bu makaleyi sizler için özetledik.

Tanımı gereği Blockchain teknolojisi, şifreli verileri depolamak için kullanılan merkezi olmayan dağıtık yapıda ve kaydedilen verilerin değiştirilemediği bir veritabanıdır. Yapay Zeka (AI) ise düşünme ve yorumlama gerektiren veri odaklı süreçlerin makineler tarafından yerine getirilebildiği sistemlerdir.

Bu teknolojilerin kendine özgü bir karmaşıklık derecesine sahip olduğunu söylemeye gerek yok, ancak ikisinin kombinasyonu ortaya çok daha faydalı ve büyük sonuçların çıkmasını sağlayabilir.

Yıllar boyunca akademisyenler, Blockchain ile AI teknolojisini bir araya getirme olasılıklarını araştırdılar. ancak itiraf etmeliyiz; gerçek dünya uygulamaları hala çok az ve etkili uygulmalar için biraz daha zaman gerekiyor.

Bir tür AI devrimi içinde bulduğumuzu söylemek yanlış olmaz ve bu durum genellikle Büyük Veri alanında kaydedilen ilerlemelerden kaynaklanıyor.

Kişiler, nesneler ve bunlar arasındaki süreçler hakkında toplananv eri miktarı her geçen gün artarken bu verilerin, ticari ve ticari olmayan sebeplerle, korunması yasal ve ahlaki bir sorumluluk gerektiriyor. Tam bu noktada Blockchain ve AI birlikte kullanılarak bu ihtiyaç güvence altına alınabilir.

Blockchain Nedir?

AI sistemleri tarafından alınan kararların insanlar tarafından kavranması zor olabilir, öte yandan Blockchain AI uygulmalarının işleyiş sürecini izlememize ve aldığı kararları anlamamıza yardımcı olarak bu konuya ışık tutabilir.

AI’nın karar alma sürecini bir blockchain altyapısı üzerine kaydedilmesi, şeffaflığın arttırılması yönünde büyük bir adım olabilir.

Son olarak, günlük hayatımızda inanılmaz derecede faydalı olmalarına rağmen bilgisayarlar açık talimatlar almadan bir görevi yerine getirememektedir. AI bilgisayar sistemlerine bu görevleri daha akıllıca ve verimli bir şekilde yapma fırsatı verir. AI için uygun eğitim verilerinin sağlanması durumunda, pratikte ‘gerçek zamanlı’ beceriler geliştirebilecek bir makine öğrenme algoritması şu anda hayal gibi görünebilir ama bunun ilerleyen yıllarda gerçekleşmesi kaçınılmaz bir durum olacak.

Blockchain ve AI kendi başlarına büyük bir potansiyele sahip olsalar da, birleşik güçlerinin doğru bir şekilde kullanılması halinde elde edilebileceğimiz faydaların tamamını şu anda hayal bile edemiyoruz. Her iki teknoloji de karşılıklı olarak kapsayıcıdır ve çok daha şeffaf ve verimli bir dünyanın yolunu açabilir.

The Next Web’de yayınlanan bir makaleden kısaltılarak paylaşılmıştır.