Bitlis Eren Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Selçuk Topal, Blokzinciri Tabanlı Bir Özgün Paylaşım Ekonomisi Modeli çerçevesinde Buluşma Kanıtı (PoM) konsensüs protokolü çalışmasının ilk bölümünü yayınladı. Makalenin özetini okuyucularımıza aktarıyoruz.

Bu çalışma Buluşma Kanıtı (PoM) çalışmasının ilk bölümüdür. Bu bölüm, teknik detaylar vermek yerine model ve sistemine (kabaca) olan ihtiyaç üzerine odaklanmaktadır. İkinci bölümde, modelin tüm teknik detayları ve mimarisi tartışılacaktır. Model, fikir birliğine dayalı paylaşım (buluşma) ekonomi modeline odaklanmaktadır. Paylaşım (buluşma), bir yerde olanlarla o yere gidenler arasındaki ilişkiyi açıklar.

Fikir birliği, bir sosyal faaliyet (konum ve eylem) üzerinde aktif istemciler (istemcinin herhangi bir konum değişimi) üzerine kurulmuştur. İki tip istemci vardır; birincisi bir amaç için bir yere giden (C1 ler) ve ikincisi düzenli olarak bir amaç için bir yerde olanlardır (C2 ler).

C1 en az iki ve C2 en az bir istemciden oluşur. Bu makale, enerji tüketmi yapmaksızın merkezi olmayan bir blokzinciri oluşturmak için Hisseleme Kanıtı (PoS) ve Blokzinciri Tabanlı Konum Kanıtı’nın (BTKK) üstünde bir fikir birliği sistemi olan PoM’u önermektedir. Paylaşım ekonomisi modeli, önerilen blokzinciri modelinin uygulamalarından biridir. HOX adı verilen blokzinciri sistemi, dinamik ulaştırma (lojistik) sisteminden dinamik büyük verilere kadar çok geniş alanlara, dağıtık defter sistemleri için kullanılabilir. HOX, PoM’un bir uygulama örneklemesidir. Sonuç olarak, önerilen model yasal kayıtlar çerçevesinde vergileri kaydetme, adil bir iş gücüyle kazanım ve blokzincirini günlük yaşamda aktif olarak kullanma fırsatı sunar.

Makalenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.