EY, hükümetlere yönelik, kamu fonlarının mali yönetim süreçlerini iyileştirmeye yardımcı olmak için tasarlanan blokzinciri tabanlı EY OpsChain Public Finance Manager (PFM) çözümünü duyurdu.

EY OpsChain PFM, hükümetlerin şeffaflığı artırmalarına, vatandaşlar için hesap verebilir sonuçlar sağlamasına, bütçeleri, harcamaları ve sonuçları izlemesine yardımcı oluyor. Yeni çözüm hükümet harcama programlarını, finansman birden fazla hükümet ve kamu ajansı katmanından geçse bile, somut sonuçlarla eşleştirmek için blokzincir teknolojisini kullanıyor.

EY OpsChain PFM blokzinciri, finansal raporlama ve hesap verebilirlik için açık, doğru ve zamanında bilgi sağlıyor. EY OpsChain platformu üzerine kurulu olan sistem, fonları gerçek zamanlı olarak takip etme ve karar vermeyi desteklemek için bütünleşik bir finansal ve finansal olmayan performans bilgisi kaynağı oluşturma kapasitesiyle idari verimliliği de arttırıyor.

EY OpsChain PFM Toronto şehri de dahil olmak üzere dünya çapında test edildi. Toronto, devam etmekte olan finansal yönetim dönüşüm çabalarının bir parçası olarak uzlaşmaların ve bölümler arası fon transferlerinin nasıl yönetildiğini test etti.

EY Küresel Kamu Finansmanı Yönetimi Lideri Mark MacDonald konuyla ilgili olarak: “Modern kamu mali yönetimi, en önemli şeylere odaklanmayı gerektirir. Şeffaflık, hesap verebilirlik ve karar vermede sağlam kanıtlar blokzincir teknolojisi ile geliştirilebilecek tüm faktörlerdir. EY OpsChain PFM, kamu finans liderlerinin finans yönetim sistemlerini değerlendirmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olan heyecan verici yeni bir araç. Sınırları zorlamaya ve yeni teknolojileri benimsemeye devam eden şehir liderleriyle çalışmak çok heyecan vericiydi.” ifadelerini kullandı.