Modern toplumların en önemli bileşenlerinden birisi olan kimlik kayıtları, insani yardım açısından da önemli bir rol üstleniyor. Kızılhaç tarafından yayımlanan bir rapor blokzincirinin kullanım alanlarına ışık tutuyor.

Resmi kimliğe sahip olamayan bireyler en savunmasız olanlar arasında kabul ediliyor. Bu zorluğa yönelik geleneksel yaklaşımlar ise savaş bölgeleri ve COVID-19 salgını bağlamında artık ideal bir çözüm sunamıyor.

Özellikle blokzinciri teknolojisi ile dijital kimliklere yönelik çözümler ise giderek artan ilgi ile yeni bir alan teşkil ediyor.

Kızılhaç tarafından yayımlanan “Dijital Kimlik: İnsani Yardım Sektörü İçin Bir Analiz” başlıklı rapor bir dizi uzman görüşmesi ve vaka çalışması aracılığıyla, devam etmekte olan pilot çalışmaları da dikkate alarak, dijital kimlik çözümlerini teknik, etik ve sürdürülebilirlik odağında araştırıyor.

Rapor dijital kimliğin insani yardım alanında kullanım için büyük bir potansiyele sahip olduğunu, kuruluşlara ve benzer şekilde etkilenen topluluklara fayda sağladığını ve aynı zamanda sınırlamaların ve üstesinden gelinmesi gereken zorlukların da ana hatlarını ortaya koyuyor.

IFRC tarafından yaptırılan ve Oxford Teknoloji ve Geliştirme Merkezi tarafından yönetilen rapora buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu konu ile alakalı IFRS tarafından Nisan ayında gerçekleştirilen webinarı aşağıda izleyebilirsiniz.