Dr. Onur DURUKAL editörlüğünde “Kamu ve Özel Sektörde Blokzincir Teknolojisi” adlı kitap yayınlandı.

Eser, giderek dijitalleşen dünyada blokzinciri teknolojisinin sadece kripto paralar için kullanılmadığını, yaygın bilinenin aksine tüm dünyada hem kamu hem de özel sektörde kullanılmakta olduğunu ve gelişime açık bir teknoloji olduğunu ortaya koymaktadır. Söz konusu eser yönetim süreçlerinde blokzincir teknolojisinin varlığını nasıl geliştirebileceğini örneklerle öne çıkarıyor.

Eser içinde oluşturulan başlıklar bu konuda gerçekleşen ulusal düzeydeki çalıştayların, biraraya gelen çalışma gruplarının ortaya koyduğu raporlar incelenerek, öncelikli olarak söz konusu teknolojinin uygulanabilirliği göz önüne alınarak oluşturuldu. Alanında uzman akademisyenlerin oluşturdukları başlıklardaki konulara blokzincir teknolojisi adaptasyonunun nasıl gerçekleşeceği üzerine yoğunlaşılmaktadır. Esere beş farklı üniversiteden farklı disiplinlerde çalışmalar ortaya koyan onaltı bilim insanı katkı vermektedir.