Günümüzde kamusal hizmet sunumu klasik yöntemlerle ve bürokrasinin bilinen uygulamaları ile sunulmaya devam etmektedir. Bu durum kamu yönetiminin etkinlik, etkililik, hesap verebilirlik, kişisel verilerin korunması gibi ihtiyaçlarının karşılanmasını güçleştirmektedir. Bu noktada değişen ve gelişen teknolojinin sunduğu yeniliklerin kamu yönetimine adaptasyonu son derece önemlidir.

Kamu yönetimini teknoloji ile adapte edebilmenin en temel şartı bilginin güvenli bir şekilde muhafazasından geçmektedir. Yönetim faaliyetlerinin doğru ve hızlı gerçekleşmesi ise muhafaza etme yöntemlerinin geliştirilmesine ve elde bulundurulan bilginin güvenli bir şekilde işlenerek muhataplarına iletilmesine bağlıdır. Klasik bürokratik yapıyla bu türden iş ve işlemlerin yapılması çok kolay değildir. Böylesine teknik işleri yapmak için kurum ve kuruluşlarda ayrı birimler kurulmakta, çok sayıda personel ve kaynakisrafı ortaya çıkmaktadır. Bilginin çok sayıda personelin katılımı ve klasik bürokratik mekanizmalar aracılığıyla işlenmesi ise etkinlik ve konusunda sıkıntılar ortaya çıkarmakta ve özellikle hizmetten fayda sağlayan vatandaşların kişisel verilerinin güvenliğini ve gizliliğini de tehlikeye düşürmektedir. Bu bakımdan teknolojinin kamusal hizmetlerin temelini teşkil eden bilginin güvenli muhafazasını sağlayabilecek yeniliklerinden biri olarak dijitalleşme eğilimi gösteren devletler için “blokchain” teknolojisi ön plana çıkmaktadır.

Öğr. Gör. Onur Durukal ve Prof. Dr. Namık Kemal Öztürk’ün akademik çalışmasının tamamını aşağıdaki bağlantıdan PDF olarak indirebilirsiniz.

KAMUSAL HİZMET SUNUMUNDA BLOKZİNCİR TEKNOLOJİSİ