Melanie Swan, Jason Potts, Soichiro Takagi, Frank Witte ve Paolo Tasca tarafından kaleme alınan “Blockchain Economics: Implications of Distributed Ledgers: Markets, Communications Networks, and Algorithmic Reality” isimli kitap Blockchain teknolojisine ve modellerine ekonomik açıdan ele alan ilk kitap olma özelliğini taşıyor.

Her biri kendi alanlarında uzman profesyoneller tarafından kaleme alınan kitap, Blockchain Ekonomisi alanını, dağıtık defter teknolojisinin uygulanmasıyla ortaya çıkan ekonomik modelleri açıklamaya çalışıyor. Bu modeller üç ana kategori altında ele alınıyor: açık platform iş modelleri, kriptotoken para rezervler ve yeni bir resmi finansman şekli olarak ICO.

Kitap belirlenen üç ana kaegoriyi; finans teorisi, karmaşa ve açık inovasyon ağları, davranışsal iktisat, öz belirleme teorisi, kamu politikası ve finansal katılıma kadar farklı alt başlıklarda, ticari ve akademik bir bakış açısına sahip çeşitli yaklaşımlarla ele alıyor.

Geçmişte yapılan benzer çalışmaların aksine Blockchain Economics tüm başlıkları yeni disiplinler çerçevesinde ele alarak bu uygulmaların ve hızlı gelişen bu ekonominin geleceği için yeni teorik ve kavramsal kaynaklar sağlıyor. Bu yaklaşımında blockchain endüstrisi uzmanlarının görüşlerini, değerlendirmelerini ve analizlerini esas alıyor.

Kitap ayrıca, kurumsal bir teknoloji olarak blockchain’in geniş yapısını vurguluyor, değer transferi etkileşiminin otomatikleştirilmiş ağlara kaydırılabileceğine ve insan tarafından işletilen kurumların sayısının azaltılabileceğine vurgu yapıyor. İşletmeler ve kamu açısından daha fazla araştırma ve uygulamayı teşvik etmenin yanı sıra, politik strateji önerileride içeren kitap, blockchain derslerinde temel bir ders kitabı olarak da kullanılabilir.

Bu kitabı Amazon.com üstünden satın alabilirsiniz.