Dr. Öğretim Üyesi Pınar Çağlayan Aksoy tarafından kaleme alınan “Akıllı Sözleşmelerin Kuruluşu ve Geçerlilik Şartları” başlıklı kitap, blokzinciri teknolojisinin en önemli bileşenlerinden Akıllı Sözleşmelerin uygulamalardaki hukuki boyutunu her yönüyle ele alıyor.

Blokzinciri teknolojisi ve akıllı sözleşmeler bugün sadece teknoloji meraklıları ve Bitcoin ile işlem yapan kişiler tarafından değil, farklı çevreler tarafından ekonomik, teknik, hukuki ve felsefi açılardan inceleniyor ve tartışılıyor.

Akıllı sözleşmelerin işlem maliyetlerini ve aracılara duyulan ihtiyacı azaltması ve ödeme sürecini hızlandırarak uluslararası ticaretin gelişmesinde etkin bir rol oynayabileceği düşünülüyor.

Akıllı sözleşmeler hukukun birçok alanını ilgilendirmekle birlikte, akıllı sözleşmelerin sözleşme hukuku düzleminde nereye oturtulacağının tespit edilmesi ayrı bir önem arz ediyor.

Dr. Öğretim Üyesi Pınar Çağlayan Aksoy tarafından kaleme alınan “Akıllı Sözleşmelerin Kuruluşu ve Geçerlilik Şartları” başlıklı kitap, akıllı sözleşmelerin bir sözleşme niteliği taşıyıp taşımadığı, özellikle hukuki işleme ilişkin borçlar hukuku kurallarının akıllı sözleşmelere nasıl uygulanması gerektiği üzerinde duruyor.

Mevcut sözleşme hukuku kuralları, akıllı sözleşmelerden kaynaklanan hukuki sorunları çözmek için yeterli midir? Yoksa akıllı sözleşmelere özgü yeni kuralların konulması gerekecek midir? Ve benzeri yüzlerce soru ile alt başlıklarda akıllı sözleşmeleri ele alan bu çalışmanın gerek akademik gerekse pratik olarak kafalardaki sorulara cevap niteliği taşıdığını belirtebiliriz.