KPMG tarafından yayınlanan raporda, geçen bir buçuk yıl boyunca medyadan, finansal analistlerden, hükümetlerden, düzenleyici kurumlardan ve yatırımcılardan büyük ilgi gören kripto varlıkların kurumsallaşması için gerekenler ve bu süreci yönetmek için oluşturulan bir çerçeve sunuluyor.

KPMG tarafından yayınlanan “Kripto Varlıkların Kurumsallaşması” (Institutionalization of Cryptoassets) başlıklı raporda kripto varlıklar, bir blockchain ağında oluşturulan birimlerin sahipliğini ve yönetilmesini düzenlemek için kriptografik tekniklerin kullanıldığı dijital bir hesap birimi olarak tanımlanıyor.

Rapor uygulamada kripto varlıkların farklı insanlara çok farklı şeyler ifade edebildiğini belirtiyor. Bunlar emtia kayıtları, altın gibi bir değer deposu, meşru bir değişim aracı, anonim bir ticaret yöntemi, değişmez bir hak ve mülkiyet kaydı ve hatta bir teşvik mekanizması olan ödül puanları olabilir diyerek genel bir yaklaşım sunuyor.

Rapor kirpto varlıkları tanımlarken; Kripto para birimleri, menkul kıymet tokenları ve fayda amaçlı tokenları birer kripton varlık türü olarak ele alıyor. Bu terimlerin bazı özel durumlarda birbiri yerine kullanılabileceğini de belirtiyor.

Raporun ana teması kripto varlıkların potansiyelinin ortaya çıkması için kurumsallaşmaları gerektiği. Kurumsallaşma; Bankaların, aracı kurumların, borsaların, ödeme sağlayıcıların, Fintek’lerin ve küresel finansal hizmetler ekosistemindeki diğer varlıkların, kripto ekosistemine büyük ölçüde katılımı olarak ele alınıyor. Rapora göre bunun gerçekleşmesi için kripto varlıklara güven ve ölçek oluşturmak sıradaki gerekli adımlar.

Rapor kripto varlıklar pazarına genel bir bakış sağlıyor, ortaya yeni çıkan farklı bir ekonomiyi tanımlıyor ve küresel finansal hizmetler ekosisteminin kripto varlıkları benimsemedeki temel zorluklarını belirliyor. Bu zorlukların üstesinden gelmek için de KPMG’nin oluşturduğu Cryptoasstets Framework (Kirpto Varlıklar Çerçevesi) yapısını sunuyor.

Bu rapora buradan ulaşabilirsiniz.