Bir kriptografi uzmanı, blokzinciri topluluğunun kuantum bilgisayarların ele geçirilmesini önlemek için derhal üç konu üzerinde çalışmaya başlaması gerektiğini söylüyor.

IoT destekli blokzinciri platformu IoTeX’in kriptografiden sorumlu müdürü Xinxin Fan, The International Business Times’ta yayınladığı makalesinde blokzinciri topluluğunun kuantum bilgisayarlara karşı güncel kalması gerektiğini vurguluyor.

Kuantum bilgisayarcılığındaki kısa vadeli gelişmelerin “mütevazı” olduğunu yineleyen Fan, teknoloji geliştikçe kuantum bilgisayarların üstesinden gelmenin zor olduğunu ve blokzincirlerinin buna ayak uydurması gerektiğini söylüyor.

Bu nedenle, Fan, blok zinciri topluluğunun mümkün olan en kısa sürede buna hazırlanması için üç konudan bahsediyor. Bunlar; “kuantum dirençli” şifreleme, kriptografik çeviklik ve blokzinciri yönetişiminin standardizasyonu.

Kuantuma dayanıklı kriptografi için standartlar

Uzmana göre bu sürecin ilk adımı kuantuma dayanıklı kriptografinin standartlaştırılmasından geçiyor. Fan, halihazırda kuantuma dayanıklı kriptografi teknolojisinin Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü tarafından başlatıldığını belirtiyor.

Fan bu standardizasyonla ilgili olarak: “Kuantum bilgisayarlara karşı özel olarak tasarlanmış yeteneklerin geliştirilmesi ve uygulanması, blokzincirinin geleceği ve hayatta kalmalarının anahtarı olacaktır. Bu nedenle blokzincir destekçileri ve geliştiricileri standardizasyon sürecini yakından takip etmeli ve sonuçları mevcut ve gelecekteki blokzinciri projelerine entegre etmeye hazırlanmalıdır.”

Kriptografik çeviklik

Sıradaki konu ise kriptografik çeviklik. Basitçe söylemek gerekirse bu, geliştiricilerin mevcut blokzinciri ağlarına kuantuma dayanıklı geliştirmeleri uygulama yeteneği ile ilgili.

Uzman, Ethereum ağını örnek olarak göstererek bu tür platformların kendilerine bağlı çok sayıda proje nedeniyle sistemlerini düzenli olarak geliştirebilmelerinin önemini vurguluyor.

Blokzinciri yönetişimi

Üçüncü önemli ise konu blokzinciri yönetişimi. Fan’a göre blokzincir projelerinin “kuantuma karşı korumalı” hale ne zaman ve nasıl getirileceği konusunda açıkça tanımlamalar ve prosedürler oluşturmalıdır.

Optimal yönetim yapılarının kurulmasında karşılaşılan zorluklar göz önüne alındığında uzman, blokzinciri topluluğunun “yönetişimin teknolojinin gelişmesini engellememesini sağlayacak yöntemler” konusunda ciddi bir şekilde düşünmesi gerektiğini söylüyor.

Kuantum bilgisayarların geleceğini belirten Fan, blokzinciri teknolojisinin avantajını kaybetmemesi için buna karşı acil önlemler alınması gerektiğini düşünüyor

KaynakIB Times