Nebraska’daki bir milletvekili, onaylanması halinde devlet yetkililerinin blok zincir teknolojisinin tarımdaki potansiyel kullanımını araştırmasının önünü açacak bir yasa teklifi sundu.

Eyalet Senatörü Carol Blood tarafından desteklenen yasa, tarımsal faaliyetlerde blokzinciri teknolojisi için potansiyel uygulamaları incelemeyi öneriyor.

Yasa tasarısı, çiftlikten rafa kadar ürünlerin kökenini izlemek için blokzinciri teknolojisinin nasıl kullanılabileceğini içeriyor. Bununla birlikte hava durumu vb. çiftlik koşullarını izlemek için blokzincirinin potansiyel kullanımı dahil olmak üzere belirli çalışma alanlarını, toprak kalitesi ve sulama ekipmanının işleyişi, organik ürünler için veri doğrulama ve sertifikasyon için blokzinciri kullanımının uygulanmasına da değiniyor.

Çalışma ayrıca, diğer alanların yanı sıra ürün ve ekipmanların satışı ve depolanması için yapılan ödemeler dahil olmak üzere, varlık değişimi için bir araç olarak blokzincirinin potansiyel kullanımına da odaklanacak.

Nebraska, ağırlıklı olarak tarımsal bir eyalet. Eyalet hükümetinden alınan veriler, çiftliklerin 2019 itibariyle eyaletin toplam arazi toplamının yüzde 90’ından fazlasını kapsadığını ve Nebraska’nın tarımsal ihracatının o yıl 5,8 milyar dolar olduğunu gösteriyor.

Tarım ticareti blokzinciri ağı Covantis hızla büyüyor

KaynakThe Block