Suudi Arabistanlı iş dünyası liderleri, COVID-19 pandemisinin yarattığı finansman sorunlarına blokzinciri kullanarak çözüm bulmak istiyor. Bunun için bürokrasiyi ortadan kaldıran blokzinciri tabanlı iş pasaportları üzerinde çalışacaklar.

Küresel Değer Zinciri (GVC) adı verilen vu pasaport, halihazırda ev sahibi ülkenin mali kural kitabını takip eden firmaların kimlik bilgilerini başka bir yerde kullanmalarına, ticareti kolaylaştırmalarına ve küresel olarak finansa erişimi artırmalarına olanak tanıyacak. Bahsi geçen kimlik OECD ile ortaklaşa geliştirilecek.

Blokzinciri teknolojisi GVC pasaportu için akreditasyon iddialarını doğrulamak adına dağıtık, güvenilir ve gerçek zamanlı bir kaynak sağlayacak. Böylelikle, özellikle normalde küresel bir varlığa sahip olmayan küçük ve orta ölçekli firmalar için daha verimli bir finansal sistem oluşturulacak. Ayrıca tekrarlayan işlemler ve sınır ötesi düzenleme yüklerinden de kurtulmuş olacak.

B20 Başkanı Yousef Al-Benyan konuyla ilgili olarak: “KOBİ’ler dünya çapında işletmelerin yüzde 90’ını ve istihdamın yüzde 50’sini temsil ediyor. Bu nedenle son dokuz aydaki olaylardan büyük ölçüde etkilendi. Bu politika girişiminin benimsenmesi, kendini kurtarma aşamasındaki KOBİ’lere yardımcı olacak.

Suudiler düzenledikleri B20 zirvesinde GVC pasaportlarını küresel iş liderlerine sundu. Bunun uzun vadeli bir teklif olduğunu belirten iş adamları bunun ancak uluslararası destekli mümkün olduğunu belirtiyorlar. Bu nedenle iş dünyasından ve G20’den katılım bekliyorlar.

Avrupa’da blokzinciri destekli COVID-19 pasaportu için önemli adım

KaynakCoindesk