Blockchain’in ekonomiyi nasıl köklü biçimde dönüştürerek, adem-i merkeziyetçi bir yapıya büründüreceği, TED konuşmacısı Bettina Warburg tarafından ele alındı. Dünyanın en önemli fikir liderlerinin kendi uzmanlık alanlarındaki konuları değerlendirdiği TED Konferansları, son yılların en önemli trendlerinden biri haline gelen Blockchain teknolojisini de es …