Güney Kore yeni Blockchain eylem planını duyurdu

Blockchain’in kamuda en yoğun kullanılacağı ülkelerden biri Güney Kore olacak gibi görünüyor. Ülkede tam altı proje birden başlatıldı. Pek çok ülkenin birbiri ardına yasal düzenlemeler için çalışmalar yaptığı Blokchain teknolojisi özellikle hizmetlere dair doğrulama süreçleri ve daha fazla şeffaflık sunabilmesiyle kullanımını artırıyor. …