Blockchain’in kamuda en yoğun kullanılacağı ülkelerden biri Güney Kore olacak gibi görünüyor. Ülkede tam altı proje birden başlatıldı.

Pek çok ülkenin birbiri ardına yasal düzenlemeler için çalışmalar yaptığı Blokchain teknolojisi özellikle hizmetlere dair doğrulama süreçleri ve daha fazla şeffaflık sunabilmesiyle kullanımını artırıyor. Son olarak Güney Kore Bilim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın (MSIT) attığı adım, diğer ülkelere de örnek olacak nitelikte.

Opengov Asia’da çıkan bir yazıya göre Güney Kore yönetimi, kamu hizmetlerinde verimliliği artırmayı öncelikli olarak konumlandırdığı altı Blockchain projesi başlattı. Pilot çalışmaların başlatıldığı projeler, verimlilik sağlamanın yanında, potansiyel yetenekleri geliştirerek ülkenin küresel rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor. Ülke yönetimi, bu projeler üzerinden toplumu, endüstriyi ve hükümeti kapsayan bir Blockchain ekosistemi oluşturmayı da amaçlıyor.

6 proje arasında Blockchain’i seçimlerde kullanmak da var

MSIT tarafından yapılan resmi açıklamada yer alan altı pilot çalışma arasında seçimler için çevrimiçi oylama dikkat çekiyor. Kişisel gümrük işlemleri, emlak ve gayrımenkul yönetimi, lojistik süreçler, hayvancılık ve ulusal bir e-Belge dağıtım sistemi ana başlıklar olarak sıralanıyor.

Bu projelerden emlak ve gayrimenkul yönetimi, ipotek süreçlerinde istenen belgelerin temini için birden fazla kamu kurumunun ziyaret edilmesini ortadan kaldırmak için tasarlanmış. Bu sayede işlem maliyetlerinin düşürülmesi ve sürecin daha kolay hale getirilmesi hedefleniyor.

Hayvancılık sektörüne yönelik projede ise Blockchain’in bir tedarik zinciri yönetimi aracı olarak konumlandırıldığı görülüyor. Blockchain burada hayvanın yetiştirilmesi, kesimi ve tüketicilere satışına kadar tüm aşamalarda devrede olacak. Bu sayede çiftlik hayvanlarıyla ilgili 6 güne varan işlem sürelerinin 10 dakika civarına indirilmesi hedefleniyor.

Yeni projeler sırada

Güney Kore Bilim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, bu altı projenin performansına göre Blockchain’i farklı hizmetlere de yaygınlaştırmayı planlıyor. Açıklanan uygulamalar arasında bayiler ile alıcılar arasındaki bilgi trafiğinin yönetimi, okullara yönelik gıda güvenliği ile engellilere yönelik çeşitli servisler bulunuyor.

Blockchain kullanan işletmelere özel teşvikler

Bakanlık, Blockchain’i kullananların bir rekabet avantajı elde etmesi için çeşitli teşvikler sunmak için de çalışmalarını sürdürüyor. Ancak bu teşviklerin maddi yardım değil, geçiş için uygun altyapı ve koşulları sunmak olduğunu da eklemek gerekiyor.

Örneğin kurulacak Blockchain Teknik Destek Merkezi, özel şirketlere yürüttükleri projelerini deneme ve güvenilirlik için test ortamı sunma hizmeti verecek. Bununla birlikte yine yeni kurulacak Blockchain Araştırma Merkezi de yeni teknolojilerin geliştirilmesine yardımcı olacak.

10 bin Blockchain profesyoneli yetiştirilecek

Güney Kore’nin yeni Blockchain hamlesindeki en dikkat çeken konulardan biri de eğitim. Bu teknolojiyi ülkedeki hemen her servise yaymak isteyen ülke yönetimi gerekli insan kaynağının yetiştirilmesi için de hazırlıklara başlamış durumda. Hedeflenen nokta ise en az 10 bin Blockchain uzmanı yetiştirmek.

Bulut tabanlı Blockchain servisleri için altyapı

Güney Kore’nin yeni harekat planındaki bir diğer başlık ise bulut tabanlı Blockchain servisleri için uygun bir platform kurmak. BaaS, yani Blockchain-as-a-Service olarak tanımlanan bu platform ile Blockchain Araştırma Merkezleri’nde geliştirilecek servislerin test edilmesi ve hizmete sunulması sağlanacak.

Tüm bunların ötesinde ülkede bir de Blockchain Düzenleme ve İyileştirme Çalışma Grubu kurulacağı açıklandı. Bu grup, Blockchain temelli proje ve uygulamaların karşılaştığı zorlukları tespit edecek ve bu sorunların iyileştirilmesi için gerekli yönlendirmelerde bulunacak.