Çelik Dış Ticaret Derneği Genel Sekreter Vekili’Mustafa Ekinci’nin Prof. Dr. Suna Özyüksel’in katılarıyla hazırladığı yüksek lisans tezi, uluslararası ticarette blokzinciri teknolojinin kullanım durumlarını ve bunun potansiyel etkilerini ela alıyor.

“Uluslararası Ticaret İşlemlerinde Blokzincir Teknolojisinin Kullanımı ve Türk Dış Ticaretine Muhtemel Etkileri” başlıklı yüksek lisans tezi, internetten sonraki en büyük yenilik olarak görülen blokzinciri teknolojisinin temel kavramlarını, daha sonra ise uluslararı ticaret işlemlerindeki kullanımını ve etkisi detaylarıyla ele alıyor. Mustafa Ekinci’nin yazdığı tezin giriş kısmını ve indirme bağlantısını okuyucularımızla paylaşıyoruz.

Endüstri devrimlerinin getirmiş olduğu yeni teknolojilerin kullanım alanı tarihsel süreç içerisinde sürekli olarak genişlemiş ve vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Söz konusu teknolojilerden biri olan ve bazı bilim adamları tarafından internetten sonraki en büyük teknolojik yenilik olarak görülen blokzincir, öncelikle bankacılık ve finans sektöründe uygulama alanı bulmuştur. Bununla birlikte günümüzde dış ticaret ve lojistik, sigortacılık, perakende ve tüketim malları, kamu idaresi, sağlık ve medikal, otomotiv, medya ve eğlence, seyahat ve taşımacılık sektörü gibi birçok sektördeblokzincir teknolojisinden faydalanılmaktadır.

Çalışmanın amacı, uluslararası ticaret işlemlerinde ve süreçlerinde blokzincir teknolojisinden nasıl faydalanıldığının araştırılması ve söz konusu teknolojinin Türk dış ticaret sektörüne olan etkilerinin belirlenmesidir.

Çalışmanın ilk bölümünde endüstri devrimlerinin tarihsel gelişimi anlatılmış ve devrimlerin getirdiği yeni teknolojilerden blokzincir, nesnelerin interneti, yapay zekâ ve bulut bilişim genel hatlarıyla ele alınmış ve kullanım alanlarındanbahsedilmiştir. Bu bölümde ayrıca blokzincir teknolojisi teorik açıdan geniş bir çerçevede alınmış, kullanım alanlarına yer verilmiş ve dış ticaret sektöründeki uygulama alanları anlatılmıştır. Bu bölümde son olarak blokzincir teknolojisininuluslararası ticaret süreçlerine olan katkıları ile taşıdığı riskler ve uygulama zorluklarından bahsedilmiştir.

Çalışmanın ikinci bölümünde blokzincir teknolojisinin uluslararası ticaret süreçlerinde ve uluslararası ticaretin finansmanındaki kullanımı, uluslararası alandaki pratik uygulamalarla açıklanmıştır.

Çalışmanın son bölümünde ise blokzincir teknolojisinin Türk dış ticaretine olası etkileri incelenmiştir. Bu kapsamda öncelikle Türk dış ticaretinde yaşanan sorunlar ele alınmış ve bu sorunların blokzincir teknolojisiyle çözümü için gerçekleştirilen kamusal ve özel çalışmalardan bahsedilmiştir. Son olarak ise blokzincir teknolojisinin Türk dış ticaretine sağlayacağı katkılar ve önündeki engeller konusunda bir değerlendirme yapılmıştır.

Uluslararası Ticaret İşlemlerinde Blokzincir Teknolojisinin Kullanımı ve Türk Dış Ticaretine Muhtemel Etkileri yüksek lisans tezinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.