Yeni AB raporuna göre, Blockchain kullanımının yaygınlaşmasının ilk dalgası, belirli kullanıcı durumlarına ya da temellerine odaklanmış izin gerektiren platformlar öncülüğünde gerçekleşecek.

AB Blockchain Gözlemevi ve Forumu, “Blockchain’in ölçeklenebilirliği, birlikte kullanılabilirliği ve sürekliliği” başlıklı tematik raporunu geçtiğimiz hafta yayınladı. Raporda, kullanıcıların belirli ihtiyaçlarına odaklanan Blockchain’in kamusal Blockchain’e oranla büyük bir esneklik sağladığı ileri sürülüyor. Yazarlar, özel platform yapımcılarının da ayrıca performans ve güvenlik tasarımı için daha fazla özgürlüğü olduğunu belirtiyor.

AB kuruluşu bu nedenle az sayıda küresel blockchain ağının, değer ağının temeli olacağı sonucuna ulaşmış. Bununla birlikte, üç önemli zorluk da varlığını koruyor: Ölçeklenebilirlik, yüksek hacimdeki işlemleri yüksek hızda yapabilmek; birlikte kullanılabilirlik, blockchain ağları arası veri değişimi yapabilmek; ve süreklilik, uzun süre yaşayabilecek çevreye duyarlı platformlar.

Rapora göre, birlikte çalışamayacak birçok bağımsız Blockchain’in sınırlı olarak kalacağı açık bir şekilde görülüyor. Blockchain platformu kullananlar, sağlık zincirinin sigorta zincirine bağlanması veya emlak zincirinin inşaat malzemesi zincirine bağlanması gibi zincirler arası veri alışverişi ve işlem yapabilme olanaklarından yararlanacaklar. Ek olarak Blockchain platformu başarılı olacaksa, hedef kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için ölçeklendirilebilecek.

AB forumu; başarılı ve büyük ölçekli blockchain projelerini hayata geçirme konusunda, ekiplerin neyi başarmak istedikleri hakkında net bir vizyona, geleneksel teknolojiler yerine blockchain kullanmak için net bir nedene, güçlü idare yapılarına ve paydaşlar arasında çaba ve uzmanlığı paylaşmaya ihtiyaç duyacağını belirtiyor.

Avrupa, blockchain alanında çok destekleyici olmakla beraber, yazarlar keşfedilecek ve geliştirilecek çok şey olduğunu söylüyor. Bu nedenle kuruluş, deneye izin veren hafif bir yaklaşımın şimdilik en iyi yol olduğuna inanıyor.