Uluslararası Ödemeler Bankası’nın (BIS), merkez bankası destekli dijital para birimi (CBDC) pilot uygulaması olan Mariana Projesi tamamlandı. Pilot projede, DeFi’den türetilen yenilikleri kullanarak finansal kurumlar arasında CBDC’lerin sınır ötesi ticareti ve takası test edildi.

BIS İnovasyon Merkezi konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada: “Projede test edilen DeFi öğeleri, özellikle de otomatik piyasa yapıcılar, yeni nesil finansal piyasa altyapılarının temelini oluşturabilir” ifadelerini kullandı.

Pilot uygulama sonucunda ortaya çıkan raporda merkeziyetsiz finanstan fikir ve kavramların nasıl ödünç alındığına değinildi.Bununla birlikte otomatik piyasa yapıcıların döviz ticaretini ve ödemeyi basitleştirip basitleştiremeyeceğini anlamak için çalışmalar yürütüldüğü de belirtildi.

Proje, otomatikleştirilmiş piyasa yapıcıların piyasa verimliliğini artırıp artıramayacağını ve takas riskini azaltıp azaltamayacağını test etti. Bu test, İsviçre frangı, euro ve Singapur dolarının varsayımsal toptan CBDC versiyonlarının sınır ötesi ticaretini ve ödemelerini içeriyordu. Bu işlemler, otomatik bir piyasa yapıcı kullanılarak Fransa, Singapur ve İsviçre merkez bankaları arasında simüle edildi.

Testler sonrası yayımlanan raporda, “Proje, otomatik piyasa yapıcılar gibi yeni kavramları kullanarak toptan CBDC’lerin sınırlar arasında takas edilmesinin mümkün olduğunu başarıyla gösterdi.” ifadeleri kullanıldı. Bununla birlikte DeFi teknolojilerinin henüz gelişme aşamasında olduğu, daha fazla araştırma ve deneye ihtiyaç olduğuna da değinildi.

BIS İnovasyon Merkezi, yayımladıkları raporla birlikte ilgili kullanım örneklerine dayanarak DeFi’nin avantajlarını ve zorluklarını keşfetmeye devam edeceklerini de açıkladı.

BIS çoklu CBDC platformu için 4 merkez bankasıyla ortaklığa gidiyor

KaynakThe Block