Bankalararası Kart Merkezi son 5 yıldır blokzinciri teknolojisi üzerindeki çalışmalarından öğrendiklerini ve dünyadaki örnekleri sade ve anlaşılabilir bir dille anlattığı “Yalın Blokzincir” raporunu yayımladı.

Blokzinciri teknolojisinin ne olduğundan başlayarak temel kavramları sade ve anlaşılır bir dille aktaran rapor blokzinciri teknolojisine yabancı olanlara en yalın şekilde teknolojiyi anlatıyor. Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Celal Cündoğlu’nun sunuşuyla başlayan raporun girişim kısmını okuyucularımızla paylaşıyoruz.

Blokzincirin benimsenmesi için öncelikle teknolojinin iyi bir şekilde anlaşılmasının hayati önem taşıdığını düşünüyoruz. Bu nedenle üretilen her bir eğitim kaynağı ve Türkçe içeriğin, ülkemizin blokzincir teknolojisinde söz sahibi bir konuma gelmesi açısından çok önemli birer değer olarak görüyoruz.

“Yalın Blokzincir” adlı rapor, okurlarının blokzincir teknolojisinin temellerini anlaması, örnek kullanım senaryolarını inceleyerek blokzincirin potansiyelini hayal etmesi ve gelecekte blokzincir konusunda çalışacak kişilere yol göstermesi amacıyla hazırlanmıştır. Son beş yıldır gündemimizde önemli bir yere sahip olan blokzincir teknolojisi hakkında edindiğimiz bilgi birikimini bu rapor ile paylaşmak istedik.

Raporun ilk bölümlerinde blokzincir teknolojisinin temellerinden bahsedilmiştir. Böylece güven makinası olarak adlandırdığımız blokzincirin bize sunduğu merkeziyetsizlik, dağıtıklık, değiştirilemezlik ve şeaflık gibi olguların ardındaki matematik biliminin önemi vurgulanmak istenmiştir.

Sonraki bölümlerde, “Bir blokzincir projesi yaparken ilk adımınız ne olur?” sorusu sorulmuş ve verilen cevaplar bugüne kadar elde edilen tecrübeler çerçevesinde incelenerek yanıtlanmıştır. Blokzincir, felsefesi itibarıyla yeni bir düşünce yapısını ortaya koymaktadır. Merkeziyetsiz bir dünyanın temelini oluşturacak blokzincir teknolojisinin hayatımıza getireceği yenilikleri ve paradigma değişikliklerini bir kısmını özümseyebilmek için günümüzdeki blokzincir kullanım alanlarından önemli örnekler öne çıkartılmıştır.

Son bölümde ise blokzincirin en değerli varlığı, yani ekosistemin öneminden bahsedilmiştir. Ülkemizde ve yurt dışında blokzincir teknolojisi konusunda çalışmalarına devam eden önemli ekosistemlerden bahsedilmiştir.

BKM’nin hazırladığı “Yalın Blokzincir” raporunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.