Blockchain iş yapma şekillerinde büyük değişiklik yapmak üzere. Bu teknolojinin bazı sektörler için oldukça hızlı ilerlemekle beraber bazı sektörler için yavaş ve derinden ilerlediği söylenebilir ama her durumda Blockchain bütün sektörleri etkileyecek ve teknolojik anlamda bir evrim değil devrime sebebiyet verecektir.

Blockchain merkezi olmayan bir ağ sistemi ile bilgi akışını doğrular ve otomatikleştirir. Bu onun verileri depolayan güvenilir bir sistem haline gelmesini sağlar. Bankaların Blockchain için neden bu kadar çok çalıştıklarının ve aynı zamanda insan kaynakları profesyonellerinin çalışma şeklini neden tamamen değiştirebileceğinin göstergelerinden birisi budur. Forbes tarafından yayınlanan Ashik Ahmed’in kaleme aldığı yazı da benzer konulara dikkat çekiyor.

Blockchain’in yetenekleri tam olarak kullanırsa, teknoloji insan kaynakları (IK) için daha doğru ve etkili yaklaşımlar yaratacaktır. İşe alma, vergiler ve bordro işlemlerine kadar bütün süreçler Blockchain ile beraber değişecek ve insan kaynakları yönetiminin farklı bir hal almasana imkan tanıyacaktır.

İşe alım, iş başvuruları ve performans konularında Blockchain;
Günümüzde iş ilanına başvurmanın en iyi yöntemleri CV göndermek ve online platformlar üzerinden başvuru yapmaktır ama Blockchain bunların hepsini geçersiz kılmaya aday.

Blockchain ağının kapsamına bağlı olarak bir kişinin bütün kişisel verilerine güvenli ve şeffaf bir şekilde ulaşılabilir. Başvuranın nerede öğrenim gördüğü, hangi pozisyonlarda çalıştığını ve ne iş yaptığını açıklayan bir yazı yazmak yerine, blockchain ağı kişisel bilgileri ve tüm iş faaliyetlerini saklayacaktır. Aynı şekilde çalışan için de başvurulan pozisyonun niteliği, hangi işleri yapacağı, hangi departmanlarla ilgili olduğu ve ne zamandır bu pozisyonun var olduğu soruları şeffaf ve güvenilir bir ağ üzerinden görüntülenebilecek. Böylelikle özgeçmiş hazırlanmasına gerek kalmayacak veya başvurulan işe göre adayın kendisini nasıl tanıttığı işten işe değişemeyecek. Şirketler için de görevi olduğundan farklı anlatma ihtimaline yer bırakmayacaktır. Böylelikle, şirketlerin daha iyi kararlar almasına ve iş başvurusu yapanlar içinde işin detayları hakkında akıllarda soru işareti kalmamasına yardımcı olacaktır.

Blockchain ile beraber şirketlerin ve çalışanların işe alma ve işe başvurma şekillerini tamamen değiştirecektir. İK departmanlarının işe alımlar için referanslar aradığı bir doğrulama sürecine gerek olmayacaktır. Blockchain ağı performans göstergelerini içermesi ve terfi mekanizmasına olanak sağlaması veya şirketten ayrılma sebebi gibi bilgilerin depolaması bile mümkündür.

Blockchain ile vergiler ve bordro işlemleri;
Blockchain vergileri otomatikleştirme ve daha doğru bir hale getirme potansiyeline sahiptir. Şu an çalışanlar için vergi sistemi oldukça karmaşık. Yıllık vergi yükü hem çalışanlar hem de işverenler için karmaşıklık ve iş yükü yaratıyor. Blockchain’in insanların yaşamını iyileştirebileceği yerlerden birisi de burası.

Blockchain, rutin görevleri kolaylaştırma potansiyeline sahiptir. Bütçenin takibinden sözleşmelerin yönetilmesine ve maaş ödemelerine kadar her şey Blockchain ile daha verimli hale gelecektir. Ayrıca, önceden belirlenmiş işlemleri otomatik olarak yerine getirebilen akıllı sözleşmeler uygulayarak yükümlülüklerin yönetilmesiyle ilgili günlük görevlerin çoğunu da azaltılabilir. Her iki tarafın, diğer tarafın uygun gözetim sağlamak için çok fazla zaman harcamak zorunda kalmadan bu şartları destekleyeceği garanti edilecektir.

Blockchain her şeyi değiştirmeye aday;
Yeni teknolojiler genellikle yenileme ve güncelleme üzerine kurulu iken Blockchain ise daha önce görülen teknolojilerden farklılık gösteriyor ve dünyayı değiştirmeye aday teknolojilerden birisi olarak öne çıkıyor. Blockchain yapısı itibariyle süreçleri hızlandıracak, şeffaflık ve güven sağlayacak yapıya sahiptir. Böylelikle insanların hayatını kolaylaşmasına imkan sağlayacak ve insanlar arasında güven ilişkisinin tekrar doğmasına aracılık edecektir.

Ferhat Yalçın

Founder

Tomorrow