Blockchain; içeriğin oluşturulma, tüketilme ve korunma şeklini değiştirebilen bir yapıya sahiptir. Bu yüzden medya ve eğlence sektörünün geleceği Blockchain ile çok daha farklı bir hal alabilir.

Blockchain giderek Bitcoin ve kripto paralardan ayrılırken; yetkinlikleri, çalışma alanının ve etkilerinin genişliği kapsamında artık kripto paralardan daha önce anılmaktadır. Blockchain teknolojisi hala gelişiminin ilk aşamalarında ancak kullanıma sunulacak yeni uygulamalar ile şimdiden heyecan uyandırıyor. Blockchain içeriğin üretildiği, bir araya getirildiği, dağıtıldığı ve tüketildiği klasik ve eski anlayışı bozma potansiyeline sahiptir ve sahip olduğu yetkinlikler sayesinde dünyayı değiştirmeye adaydır. Medya ve eğlence şirketlerinin büyük endüstrileri ve işleri için Blockchain etkileri düşünmeye başlamalarının zamanı geldi.

Blockchain nedir ve nasıl çalışır?

Blockchain teknolojisinin temeli;  dağıtılmış bir ağdaki tüm taraflarca paylaşılan güvenli ve şifrelenmiş bir dijital veri tabanı olması esasıdır. Ağda meydana gelen herhangi bir işlem kaydedilir, doğrulanır ve veri tabanında saklanır ve tüm katılımcılar tarafından görülebilir hale getirilir ve böylece değiştirilemez bir işlem bütünlüğü oluşturulur.

Blockchain ile Medya ve Eğlence Uygulamalarına Farklı Bir Bakış;

Blockchain, medya ve eğlence alanındaki çeşitli pazarları dönüştürme potansiyeline sahiptir ancak özellikle ödeme dağılımı, fonlama, para kazanma ve sözleşme uygulama gibi süreçlerin Blockchain teknolojisiyle birleşmesi ile sektörün büyük bir değişim geçirmesi beklenebilir.

  1. İçerik için Mikro Ödemeler;

Blockchain ile mikro ödemeler mümkün olabilir, böylelikle kullanım başına ödeme yapmak gerçek hale gelebilir. Blockchain’in verilerini kapsamlı bir şekilde kaydetme yeteneği, telif hakkıyla korunan içeriğin ne zaman ve nasıl tüketildiğinin daha doğru bir şekilde izlenmesini sağlayabilir.

  1. İçerik Toplamak;

Blockchain’in merkezi olmayan yapısı, içerik oluşturucuların doğrudan tüketicilere ulaşmasını ve geleneksel dağıtım kanallarını atlamasını sağlayabilir. Bu, büyük medya devlerinden bağımsız içerik üreticilerine kadar herkesin bu değişimden etkilenmesine ve sanatçıların tüketicilerle doğrudan ilişki kurmasına yardımcı olabilir.

  1. Dağıtım;

Müzik işletmelerinde telif ödemelerinin toplanması ve dağıtımı, müzik akışı hizmetlerinin büyümesi ile daha karmaşık ve kararsız hale gelmiştir. Blockchain ağı üzerine inşa edilen ve belirli bir müzik parçasına eklenmiş akıllı sözleşmeler, sözleşme koşullarını otomatik olarak uygun taraflar arasında yürütmek suretiyle süreçlere hassasiyet, hız ve güven sağlayabilir. Bu, bir şarkıcının kullanımının daha doğru bir şekilde izlenmesine, daha hızlı telif hakkı ödemelerine ve sözleşme şartları üzerinde daha fazla şeffaflığa ve sanatçılar ve diğer paydaşlar arasındaki gelir dağılımına izin verir.

  1. Tüketici Satışları

Televizyon içerikleri, filmler veya diğer içeriklerin eşler arası yasadışı paylaşımı zaten yaygındır ancak Blockchain bu paylaşımı kontrol edilebilen ve para kazanılabilecek meşru bir uygulama haline gelebilir. Tüketiciler blockchain tarafından barındırılan içeriğe sahip olduklarında veya abone olduklarında ve bir arkadaşlarıyla paylaştıklarında, içerik sahipleri bu dağıtım için bir ücret alabilirler. Bu durum, içerik oluşturucuları için ek bir gelir akışı oluşturacak ve telif hakkıyla korunan varlıkların nasıl tüketildiği ve paylaşıldığı konusunda daha fazla şeffaflık sağlayacaktır.

Blockchain’in zorlukları, yeni ve mevcut içerikler için daha fazla içerik akışı ve içerik sahipleri için içerik fikri haklarının daha fazla korunmasını sağlayabilir. Teknolojiyi mevcut süreçlere entegre etmek ve inşa etmek, test etmek ve güvenliğini sağlamak zaman alacaktır. Medya ve eğlence endüstrisinin bu süreçlere katılımı önemlidir çünkü Blockchain yıkıcı özellikler taşıyan bir teknolojidir ve büyük sektörlerin bu teknolojiyi anlamak için hızlı olması gerekmektedir.

Blockchain, içerik oluşturucularının ve medya şirketlerinin karlarını artırma ve gerçek zamanlı tüketim temelli fiyatlandırma yapmalarını sağlama potansiyeline sahiptir. Teknolojisi olgunlaştıkça, medya ve eğlence yöneticileri, iş dünyası için söz konusu teknolojiyi ve potansiyel kullanım durumlarını öğrenmelidir. Blockchain’in şirketin daha geniş stratejisine nasıl baktığını, şirketin önceliklerinin neler olduğunu ve iş modelinin önemli ölçüde etkilenip etkilenmeyeceğini bilinmelidir. Teknoloji hala yeni olsa da, içeriğin nasıl oluşturulduğunu, tüketildiğini ve korunduğunu konusunun tekrar düşünülmesi gerekmektedir. Blockchain teknolojisinin ötesinde bir düşünme sistemidi ve dönüştürme potansiyeline bu felsefesinden kaynaklanır.

Ferhat Yalçın
Founder at Tomorrow.