Blockchain, teknolojisi ve felsefesi ile öne çıkan bir teknoloji olarak bireylerin düşünce yapılarında ve sektörlerin iş yapış tarzında pragmatik bir etki yaratmaya başladı bile. Bu yeni teknolojinin sonuçları henüz yavaş yavaş görülmekle beraber sanat dahil bütün alanları etkileme kabiliyeti insanların ‘Blockchain hangi sorunu çözebilir?‘ şeklinde temel bir yaklaşım getirmesine neden oluyor.

Bu sorgulayan yaklaşım sayesinde birçok alan Blockchain’den etkileniyor. Sanat, Blockchain ile ilk bakışta ilgisiz gibi görülebilir ama sanat ve sanatçının kendi içinde yaşadığı sorunların Blockchain’in çözebileceği problemler ile büyük bir benzerlik göstermektedir. Anneli Botz yazısında Blockchain ve sanat konularının geleceğinin önemine dikkat çekiyor.

Sanatın Blockchain’e ihtiyacı var mı?

Kimlik takibi, şeffaflık, ulaşılabilirlik ve verilerin güven ile saklanması sanat, sanatçı ve hak sahipleri için büyük önem arz ediyor. Sanat eseri gerçek mi? Ona sahip olan kişi gerçekte kim? Eser ve sanatçı hakkında bilgiler doğru mu? gibi soruların cevaplarının Blockchain ağlarında bulunması fazlasıyla mümkündür. Verisart CEO’su Robert Norton bu konuyla ilgili şöyle bir yorum getiriyor, “Sanat eserleri satmaya gelince, iki şey önemlidir. Yapıt gerçek mi ve onu sana satma yetkim var mı?” Blockchain’in, işlemlerinin getirdiği şeffaflık, ulaşılabilirlik, şifreleme aracılığıyla eser ve hak sahipliği durumunu izleme ve doğrulama kapasitesi bu sorunların hepsini çözmeye adaydır.

Kimlik ve güvenlik Blockchain ile güvende

Blockchain her zaman güven kavramı ile öne çıkmaya devam edecek. Merkezi olmayan yapısı bilginin istenmeyen şekilde değişimini imkansız kılarken, kimlik doğrulaması sayesinde aidiyet konusuna kesinlik getirmesiyle gündemde olan bir teknoloji Blockchain. Sanat için en bilinmez konulardan olan eserin orijinalliği ve aidiyetinin kimde olduğu gibi sorunlar Blockchain ile sorun olmaktan çıkmaya adaydır.

Ulaşılabilirlik Blockchain ile daha mı mümkün?

Sanatçıların, hak sahiplerinin ve alıcıların aracılar olmadan ile Blockchain ağları üzerinden buluşmaları ve burada doğrulama ile orijinalliği kanıtlanmış eserleri almaları ve satmaları mümkün olacaktır. Bu hem alıcıların orijinalliği onaylanmış eserlere ulaşmak için direk bir yol olacak hem de satıcılar için aidiyet evraklarını saklamanın ve kanıtlamanın en güvenilir yolu olacaktır.

Yeni sanat, yeni koleksiyoncular

Blockchain, hem güncel bir konu olması, hem de medyanın dikkat çekince sanatın bir parçası haline gelmeye başladı. 2014 yılında eBay’de yaklaşık 3.000 USD’ye satılan Fransız sanatçı Youl’un Last Bitcoin Supper isimli sanat eserlerine bitcoin grafiti sanatından yeni bir sanat hareketi var.

Robert Norton, Blockchain ve Görsel Sanatlar Finansmanı raporuna atıfta bulunarak, sanat dünyasındaki Blockchain statüsünün 1993 yılındaki internete benzediğini belirtiyor. Internetin toplumları ve iş dünyasını tamamen değiştirme gücüne ve potansiyeline sahip olduğu internetin erken yıllarında bilinmiyordu. Blockchain ise bu konuda selefine göre şanslı, teknolojisinin ve felsefesinin neler başarabileceği kendisinden önceki ilk benzersiz ve tahmin edilemez teknoloji olan internet ile kıyaslanıyor. Internet günümüze kadar sürekli olarak kendi rüyasını görerek çalışma hayatını, toplumsal hayatı ve düşünce yapılarını sonsuza kadar değiştirdi. Bundan sonra sıra Blockchain’de olacak. Blockchain sonunda toplumların, sektörlerin, insanların ve sanatın yararına olacak.

Ferhat Yalçın

Founder

Tomorrow