Blockchain, dağıtık veri kayıt yapısı, akıllı sözleşmeler, şeffaflık, güvenilirlik ve yarattığı bütünlük ile bütün sektörleri değiştirmeye aday bir teknoloji.

Çok fazla sayıda oyuncunun bulunduğu tedarik zinciri sektöründe farklı teknolojiler, farklı hizmetler ve farklı toplumsal faydalar sunulmakla birlikte maalesef baştan sona bütüncül bir çözüm bulunmuyor. Öte yandan tedarik zinciri ekosistemi Blockchain teknolojisinin çözüm sunduğu ve uygulamaları için gerekli tüm temel koşulları sağlıyor.

Mayank Pratap’ın Medium yazısında da bu konuya dikkat çekiyor;

Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir?

Tedarik zinciri yönetimi, entegre süreçlerin yanı sıra farklı süreçlerin yürütülmesini de içerir. Bu, maddi akış, bilgi akışı ve finansal sermaye akışını içerir. Ham madde ile başlayan, yarı mamul aşamsından geçen ve nihai ürüne ulaşan süreçte gerekli tüm depolama ve ilgili lojistik süreçler için, hizmet ve bilgi akışının yönetimi tedarik zinciri yönetimi olarak adlandırılır. Herhangi bir tedarik zinciri süreci başlangıçta ham maddeyi bir tedarikçiden bir imalatçıya teslim ederek başlar ve nihai ürünü tüketiciye teslim ederek sona erer. Tedarik zinciri yönetiminin doğru şekilde uygulanması, sadece satış rakamları ve gelirleri artırmakla kalmaz aynı zamanda dolandırıcılığı düşürürken, genel gider maliyetlerini de azaltır. Başarılı bir tedarik zinciri yönetimi kalite artışı ile birlikte, üretim ve dağıtımın hızlanmasına yardımcı olur.

Tüm bunlar teoride basit görünmekle birlikte, bir tedarik zinciri sürecini pratikte yönetmek, küçük işletmeler için bile çok zor olabilir. Küreselleşen iş dünyasında tedarik zincirleri yapısı sürekli olarak büyümekte ve büyümeyle beraber farklı iş kollarının birbirine bağlılığı giderek daha verimsiz hale gelmektedir. Bu verimsizliği ortadan kaldırmak, işleyişi verimli kılmak ve bunu daha kolay ve daha az masraflı olarak yapma arayışında ulaştığımız nokta ise bizi Blockchain teknolojisi ile buluşturuyor.

Blockchain, tedarik zincirindeki hangi zorlukları ortadan kaldırabilir?

Tedarik zinciri sektöründe Blockchain teknolojisinin benimsenmesinin başlıca avantajları şu şekilde listeleyebiliriz:

  1. Müşteri için değer yaratmak üzere uçtan uca şeffaflık sağlamak.
  2. Kayıt takibi ile bütün süreç içindeki manuel yapıları ortadan kaldırmak.
  3. Maliyet azaltmak için bütünleşik bir yapı oluşturulmasını sağlamak.
  4. Anlaşmazlıkları en aza indirmek.
  5. Dolandırıcılık ve hataları azaltmak veya ortadan kaldırmak.
  6. Envanter yönetimini geliştirmek.
  7. Kargo ve kurye maliyetlerini en aza indirmek.
  8. Evraklardan kaynaklanan gecikmeleri azaltmak.
  9. Sorunları daha hızlı tanımlamak.
  10. Tüketici ve iş ortağı güvenini artırmak.

Bu avantajlardan faydalanabilmek için öncelikle tedarik zinciri yönetimi için doğru bir senaryo belirlemek gerekiyor. Bu ancak tüm tarafların işbirliği ve mutabakat üzerine kurulu bir yaklaşımla mümkün olabilir. Farklı bir ifade ile başarılı bir tedarik zinciri yönetim sisteminin başarılı bir şekilde işletilmesinin kaynağı; güvenli, şeffaf ve uçtan uca bir iletişim sağlamaktır. Müşteri için değer yaratmak ise tam olarak Blockchain ile gerçekleşebilecek ve müşterinin bütün süreçlerden haberdar olacağı büyük bir değer üretim mekanizmasıdır.

Ferhat Yalçın
Founder at Tomorrow
@FerhtYalcn