PwC’nin 600 yönetici ile gerçekleştirdiği yeni Blockchain araştırması, dağıtık defter teknolojilerinin kullanım alanlarının geçen yıla oranla kayda değer oranda yaygınlaştığını gösteriyor.

PwC’nin 15 bölgeden 600 yöneticinin katıldığı yeni anketinden elde edilen bilgiye göre, katılımcıların temsil ettiği kuruluşların yüzde 84’ünün Blockchain teknolojisiyle bir şekilde ilişiği bulunuyor.

Bu araştırmaya katılanların yüzde 64’ü çalıştıkları kuruluşların bir Blockchain projesi başlattığını bildirmesine rağmen, yüzde 34 kısım bu projelerin sadece araştırma ve teori aşamasında olduğunu ifade etti.

Projelerin genellikle teori aşamasında kalmasının en büyük nedenleri arasında maliyet, bilgi eksikliği ve yetersiz yönetim bulunuyor. Blockchain üzerine henüz elle tutulur bir gelişme sağlayamayan şirketlerin, öncelikli olarak bu üç soruna eğilmeleri gerekiyor.

Blockchain teknolojisi finansal hizmetlerde popülerliğini sürdürüyor

Blockchain geliştirmeleri söz konusu olduğunda finansal hizmetler her zaman olduğu gibi başı çekmeyi sürdürüyor. Ankete katılanların çoğunluğu (yüzde 46), finansal hizmetleri Blockchain geliştirme için en uygun sektör olarak görüyor.

Anketin belki de en dikkat çekici yanıysa, geçtiğimiz yıl bu oranın yüzde 82 olmasında yatıyor. Finansal hizmetler liderliğini sürdürüyor olabilir ama, enerji / kamu hizmetleri (yüzde 12), sanayi ürünleri (yüzde 12) ve sağlık hizmetleri (yüzde 12) katılımcılara göre etkinliklerini artırmış durumdalar.

Bir diğer dikkat çekici veri katılımcıların Çin’i artık Amerika ve Avrupa’ya göre daha gözde bir Blockchain merkezi olarak görmelerinde yatıyor. Yüzde 29 ile Amerika halen lider olarak kabul edilse de, ankete yanıt verenlerin yüzde 30’u, Çin’in 3 ile 5 yıl içerisinde liderliği ele geçireceğini öne sürüyor.

Düzenleyici yasalardaki belirsizlikler ise yüzde 48’lik kesimin ifade ettiği üzere, Blockchain’in gelişmesindeki en büyük engel olmaya devam ediyor.