Blockchain teknolojisi son iki yılda akıl almaz bir şekilde gelişti ancak Fred Ehrsam tarafından 2017 yılında kaleme alınan bir makale hâlâ güncelliğini ve geleceğe bakan öngörülerini koruyor.

Blockchain Yönetişim neden önemli bir kavram? Modern çağın, teknolojik nimetleri ile dolu günümüz yaklaşık 4,5 milyar yaşındaki gezegenimiz için engin bir zaman uzayındaki minicik bir damladan başka bir şey değil. Fred Ehrsam 2017 yılının Kasım ayında kaleme aldığı makalesinde bu temel tespitten yola çıkarak Blockchain Yönetişim sistemlerinin teknoloji uzayındaki devasa bir evrimsel sürecin sonunda geleceğin en önemli unsurları haline geleceğine dikkat çekiyor.

“Organizmalarda olduğu gibi en başarılı blockchain uygulmaları da ortamlarına en iyi şekilde adapte olabilenler olacak. Bu sistemlerin hayatta kalmak için evrimleşmesi gerektiğini varsayarsak ilk tasarım önemlidir ancak yeterince uzun bir zaman çizelgesinde değişim mekanizmaları çok önemlidir.” diyor Ehrsam.

Satoshi Nakomot adındaki kimliği belirsiz kişinin yazdığı 9 sayfalık bir makale ile 150 milyar dolarlık (2017’nin sonunda) bir finansal değer ve dünyadaki 500 süper bilgisayardan 10 bin kat daha fazla işlem gücünü bir amaç için bir araya topladığını anlatan yazar bunun sadece başlangıç olduğunu belirtiyor. “Blockchain benzersizdir, çünkü; binlerce yönetim sistemi ve para politikalarının yazılım hızında farklılaşmasına izin veriyor” diyor ve devam ediyor “sonuç olarak, aşırı hızda paralel olarak birçok yaklaşımın deneneceği bir ekonomik ve yönetişim tasarımları patlaması olacak.”

Yazarın makalesindeki yaklaşımı bu sürecin nereye varacağına dair yorumlar içeriyor. Yazara göre teşvik mekanizmaları doğru koordinasyon ile birleşirse toplum kendi değerlerini tanımlar ve tahmin piyasaları ile hangi eylemlerin bu değerleri maksimize edeceğine bireysel şekilde karar vermek için kullanabilir. Yazara göre merkezi olmayan otonom organizasyonlar (Decentralized Autonomous Organizations – DAOs) geleceğin yönetişim dünyasında önemli bir rol oynayacak.

Yazara göre hayatımıza yeni girecekler terimler; Liquid Democracy: herkesin kendi adına her türlü seçim sürecinde dahil olması (temsil demokrasiden katılımcı demokrsiye geçiş), Quadratic Voting: Herkes bir oy hakkı daha satın alabilir ancak her oy hakkı bir öncekinden iki kat maliyetli olacaktır ve günün sonunda sermaye sahipleri kendi tercihlerini ancak sermayeyi tabana yayarak etkili hale getirebileceklerdir. Elbette bu ifadeler derinlemesine incelenmesi ve şu anda ütopik görülen bir geleceğin bileşenleri olarak evrilmeye ihtiyaç duyan yapılarda ele alınmalı ve anlaşılmalıdır.

“Blockchain Yönetişimi: Geleceğimizi Programlamak” başlıklı makalenin tamamını ve kısa bir özetini verdiğimiz alt başlıkların detaylarını yazarın Medium makalesinde okuyabilirsiniz.