Yenilebilir enerji, elektrikli araçlar ve karbondioksit emisyonlarının azaltılmasına yönelik küresel baskıya rağmen küresel ısınma ve iklim değişikliğinin tehditleri 2019’da da hissedilmeye devam ediyor.

Peki blokzincir teknolojisi bu tehlikenin önlenmesine karşı bir çözüm sunabilir mi?

Hesap Verebilirliği Geliştirme

2016 yılında toplam 196 ülke Paris Anlaşmasını imzaladı. Her ülke sera gazı emisyonlarını azaltarak iklim değişikliği ile mücadele konusunda anlaşmıştı. Nitekim bu anlaşma uygulama ve verimlilik eksikliği nedeniyle sık sık eleştiriliyor. Anlaşmanın imzalanmasından bir yıl sonra 2017’de, İngiliz bilim dergisi Nature, sanayileşmiş büyük ülkelerin hiçbirinin karbon azaltma hedeflerini karşılamadıklarını bildirdi.

Hal böyle olunca Birleşmiş Milletler ve diğer kuruluşlar iklim değişikliğine karşı mücadelede devletleri sorumlu tutmak için blokzinciri ve yapay zeka gibi teknolojilerin kullanımını değerlendirmeye başladı.

UNFCCC web sitesinde yer alan: “Özellikle daha büyük paydaş entegrasyonunu sağlayabilecek şeffaflık, maliyet etkinliği ve verimlilik avantajları şu anda ana potansiyel faydalar olarak görülüyor. Dolayısıyla özellikle blokzinciri ve iklim kesişiminde yeniliğe yol açan girişimleri destekliyoruz.” ifadeleri, blokzincirinin küresel ısınmaya için bir çözüm olarak değerlendirildiğini gösteriyor.

Karbon Kredisi Ticaretinin Dağıtık Yolu

Blokzincirinin iklim değişikliğini engellemesinin bir başka yolu da karbon kredisi kavramı için sağlam bir uygulama yöntemi sunması. Tipik olarak bir karbon kredisine sahip olmak, sahibine bir ton karbondioksit salma hakkı verir. Daha büyük şirketler daha küçüklerinden kullanılmayan karbon kredisi satın almak zorunda kaldıklarından, şirketler atmosfere daha az kirletici madde ve sera gazı salmak için teşvik ediliyor.

Bu vizyona ulaşmak için IBM, Çin’de karbon varlığı ticareti için bir blokzinciri platformu oluşturmak adına Energy Blockchain Lab ile ortaklık kurdu. Mart 2017’de kredi de dahil olmak üzere karbon varlıkları için bir pazar görevi görecek olan blokzinciri tabanlı bir yeşil varlık yönetimi platformu açıklandı.

Uluslararası Yeşil Aktivizmi Sağlamak

Daha küçük bir ölçekte ele alacak olursak iklim değişikliği ile ilgili aktivizmin kitle fonlaması ve işbirlikçi yönlerini geliştirmek için blokzinciri teknolojisi kullanılabilir. Blokzincirleri temelde tüm katılımcılar tarafından okunabilen defterler olduğundan, benzeri görülmemiş düzeydir finansa işlem izlenebilirliği sunarlar. Dolayısıyla, katkıda bulunanlar finansal bağışlarının etkin etkin ve doğru amaçlarla kullanıldığını doğrulayabilirler.

Blokzincir teknolojisi halihazırda finans, tedarik zinciri, nakliye ve eğlence dahil olmak üzere birçok sektörde yıkıcı etkiler gösteriyor. Teknolojinin sunduğu bu büyük potansiyel içinde yaşadığımız gezegenin kaderi için de önemli bir rol oynayabilir.