2018 yılında Dünya Ticaret Örgütü (WTO) blokzincirinin uluslararası ticaret üzerindeki etkisini ortaya koyduğunda teknolojinin hem işlemin finansal tarafında hem de küresel tedarik zinciri boyunca ürün izlenebilirliği açısından düpedüz devrim niteliğinde olabileceği yaygın olarak kabul edilmişti.

Kurum ayrıca, blokzinciri nedeniyle engellerin kaldırılmasının önümüzdeki 10 yılda yeni küresel ticarette 1 trilyon ABD dolarından fazla sonuç verebileceğinin altını çizdi.

WTO’nun Ekonomik Araştırma ve İstatistik Bölümü Kıdemli Analisti Emmanuelle Ganne, uluslararası ticarete dahil olan tüm aktörlerin, blokzinciri teknolojisinin yaygın bir şekilde benimsenmesinden yararlanabileceklerini söyledi. Ganne bunları söyleyken ihracatçılar, ithalatçılar dahil olmak üzere nakliyeciler ve bankalar gibi tedarik zincirindeki çeşitli aktörlere referans veriyordu.

KOBİ’ler için büyük kazanç

Şu anda uluslararası ticarette karşı karşıya olduğumuz zorluklarda birisi her işlemin birden fazla belge ve çok karmaşık prosedürler içermesi. Ganne, bunun tüm paydaşlar, özellikle KOBİ’ler gibi daha küçük oyuncular veya bu karmaşık prosedürlere dahil olmanın yüksek sabit maliyetleri nedeniyle zorluğun daha da büyük olduğu küçük üreticiler için bir zorluk olduğunu söyledi.

Ganne’nin raporda kullandığı ifadeler şu şekilde: “Blokzinciri teknolojisi bu sabit maliyetleri düşürmeye yardımcı olabilirse bu büyük bir kazanç olacaktır. Aslında blokzinciri teknolojisi, ürünlerinin kalitesini ve kökenini kanıtlama konusunda onları güçlendirebilir. Ancak fayda sağlayacak olan yalnızca KOBİ’ler değil. Eğer teknoloji doğru şekilde yayılırsa, ticaret sistemindeki tüm aktörlerin gerçek zamanlı, eşler arası bir temelde etkileşime girmesine izin verebilir ve nihayetinde sinerji yaratabiliriz.

Modernleştirilmiş küresel ticaret ve tedarik zinciri

Merkezi olmayan, “güvenilir” bir işlem defteri olarak blokzinciri, işlemleri kalıcı ve neredeyse değiştirilemez bir şekilde saklar. Ayrıca, hiçbir tarafın kontrol edemeyeceği eşler arası ağlara da dayanır. Bu nedenle blokzinciri, anında ve kapsamlı bir şeffaflık sağlar. Ayrıca blokzincirine eklenen işlemler zaman damgalı olduğu ve kolayca değiştirilemediği için ürünlerin ve işlemlerin kolayca izlenmesine olanak tanır.

Adım adım kağıtsız ticarete doğru

Ticaret finansmanından gümrükleme, nakliye ve lojistiğe kadar, mal ticareti çok sayıda aktörü içerir ve kağıt yoğunluklu kalır. Bu nedenle, blokzinciri birçok kişi tarafından ticaret süreçlerinin verimliliğini artırmak ve kağıtsız ticarete doğru ilerlemeye yardımcı olmak için ilginç bir araç olarak görülüyor.

Örneğin Avustralya ve Singapur’u ele alalım. Geçen yıl ülkenin gümrük ve sınır koruma kurumu olan Avustralya Sınır Gücü (ABF), işletmelerin ticaret belgelerini dijital olarak değiş tokuş etmesini kolaylaştırmak amacıyla Singapur ile blokzinciri teknolojisini kullanarak sınır ötesi ticaret yapma niyetini açıkladı.

Düşük ticaret maliyeti

Artan şeffaflık ve otomatikleştirilmiş süreçler ve ödemelerle, blockchain; doğrulama, ağ oluşturma, işleme, koordinasyon, nakliye ve lojistik ile finansal aracılık ve döviz kuru maliyetleri dahil olmak üzere ticaret maliyetlerini önemli ölçüde azaltma potansiyeline sahip. Blokzinciri teknolojisinin kullanımının ticaret maliyetlerini ne ölçüde etkileyeceğini değerlendirmek zor olsa da WTO, eldeki ön göstergelerin dikkate değer bir etkiye işaret etme eğiliminde olduğunu belirtiyor.

KaynakTechHQ