Blokzinciri teknolojisi, enerji endüstrisinde önemli bir potansiyeline sahip, ancak şirketlere yol göstermek için daha fazla düzenleme ve araştırmaya ihtiyaç var.

Blokzinciri teknolojisi, enerji endüstrisinde eşler arası (P2P) elektrik ticareti gibi yenilikçi projelerin geliştirilmesi potansiyeline sahip. Ancak bu aşamada, teknolojinin enerji endüstrisinde devrim yapıp yapamayacağı çok net değildir. Blokzinciri teknolojisini destekleyen yatırımcılara rağmen, soru şu: Enerji sektöründe gerçek değeri sağlayabilecek ölçeklenebilir, ticari blokzinciri çözümlerini ne zaman göreceğiz?

Enerji sektöründe, blokzinciri projelerinin geliştiğini, kavram kanıtlama çalışmalarının kum havuzu (sandbox) ortmaında başarıyla uygulandığını görüyoruz. İki yıl önce, P2P elektrik ticareti için blokzinciri teknolojisini kullanan sadece bir avuç başlangıç ​​vardı ancak sayıları giderek artıyor.

Bugün dünya çapında 100’den fazla aktif şirket var. Aslında, son iki yılda, blokzinciri kullanan şirketler, özellikle Avrupa, Asya, Avustralya ve ABD’de 1,5 milyar dolardan fazla yatırım sermayesini harekete geçirdi.

En umut verici kullanım örneklerinden bazıları, güvenilir üretici sertifikaları oluşturma, yeşil enerji kaynaklarının doğrulanması ve yenilenebilir proje finansmanı gibi girişimler olarak karşımıza çıktı.

Blokzinciri kullanımında ümit verici gelişmeler görmeye devam ederken, finansman seviyeleri ile ticari olgunluk belirtileri arasında halen bir uyumsuzluk var. Çoğu kullanım durumu, kavram kanıtlama aşamasından, gerçek ortam testlerime geçmek için mücadele ediyor. Toptan alım satım ve enerji verilerinin sayısallaştırılmasında kullanım senaryoları şu anda en ticari olan alan ancak eşler arası kullanım durumları enerji piyasasında en fazla fon ve dikkati çekiyor.

Yeni girişimler, şirketler ve yatırımcıların tümü blokzinciri ürünlerini geliştirirken farklı ölçeklendirme zorluklarıyla karşı karşıya kalıyor. Kalkınmayı hızlandırmak için, enerji şirketlerinin aktif olarak blokzinciri için ticari potansiyeli göz önünde bulundurmaları ve bu doğrultuda yatırım yapmaları gerekiyor.

Yeni girişimlerin aynı zamanda kamu açısından yönetişim, düzenleme ve enerji piyasasını çevreleyen meseleler gibi teknik zorluklara daha fazla odaklanmaları gerekiyor. Yatırımcılar iki yıl öncekinden daha az şüpheci, ancak yine de orta vadedeki ticari ölçeği bir ila iki yıl uzakta görüyorlar. Çoğu blokzinciri uygulaması yatırımcıların istediğinden daha yavaş bir şekilde olgunlaşıyor.

Blockchain kullanımında ümit verici ilerlemeler görmemize rağmen, finansman seviyeleri ile ticari olgunluk belirtileri arasında hala anlaşmazlık var.

Blokzinciri alanında, çoğu piyasa stratejileri oluşturmada, seçtikleri işletme modelinin avantajlarını değerlendirmede ve potansiyel gelir için daha doğru tahminler yapılmasını kolaylaştıracak yeni girişimlere yardımcı olacak önemli bir endüstri araştırması veya düzenlemesi bulunmuyor. Enerji endüstrisinde kar amacı gütmeyen en büyük blokzinciri organizasyonu Energy Web Vakfı (The Energy Web Foundation – EWF), blokzinciri iş modeline entegre etmek isteyen enerji şirketleri için teknik destek sağlıyor.

Ek olarak, AB Nisan 2019’da Uluslararası Güvenilir Blok Zinciri Uygulamaları Birliği’ni (International Association of Trusted Blockchain Applications – INATBA) kurdu. Açık kaynaklı platformlar ve INATBA gibi uluslararası dernekler yatırımcıların korkularını azaltmaya yardımcı olabilir.

Blokzinciri teknolojisi hala enerji endüstrisinde ticari olarak uygulanabilir olmaktan uzak. Her ne kadar şirketler şu an blokzinciri için kullanım örnekleri geliştirmeyi düşünüyor olsa da, uygulamalar henüz olgunlaşmamış ve şirketlerin kaynakları ve zamanlarında önemli bir getiri sağlayamadı. Artan düzenleme ve araştırmalar, ölçeklenebilir çözümler geliştirmek ve diğer şirketlerin deneyimine dayanmak için yeni girişimlere yardımcı olacak.

The New Economy sitesinde yayınlanan makaleden özetlenmiştir.