Avukat Umut Gün’ün kaleminden çıkan “Blockchain (Blokzinciri) Teknolojisinin Bankacılık ve Finans Hukuku Çerçevesinde Değerlendirilmesi” kitabı raflardaki yerini aldı.

Temel kavramlar ve blokzinciri terminolojisinden bu teknolojinin bankacılık ve hukuk sistemlerine etkisine kadar değinilen kitapta blokzincirinin Türkiye’deki bankacılık ve finans hukuku ekosistemine yönelik olası etkilerden de bahsediliyor.

Kitabın arka kapağında yer alan ifadeler şöyle: “Blockchain teknolojisi bankacılık ve finans alanında büyük etkilere sahip olmaya devam etmektedir. Söz konusu etkiler kendisini sadece sektörde değil, aynı zamanda ülkelerin hukuk sistemlerinde de göstermektedir. Zira, blockchain teknolojisi ile ortaya çıkan yeni uygulamaların ve hatta yeni finansal alanların regüle edilmesi gerekmektedir. Ancak, bir alanda regülasyon çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi için bu çalışmalara temel teşkil eden teknolojinin de tam olarak anlaşılması gerekmektedir. Bu çalışmada, öncelikle blockchain teknolojisi ile uygulama alanları örneklerle açıklanmış, 18 farklı ülkenin regülasyon çalışmaları ile G20 ve Avrupa Birliği gibi toplulukların raporları incelenmiş ve blockchain teknolojisinin Türk bankacılık ve finans hukuku kapsamında değerlendirmesi yapılarak olası etkileri tartışılmıştır.”

On İki Levha Yayıncılık’tan çıkan kitaba buradan ulaşabilirsiniz.