Ripple, FinTech endüstrisine ve blokzincirinin ödemelerdeki artan rolüne kapsamlı bir bakış atan “Ödemelerde Blokzinciri 2020” raporunu yayımladı.

Ripple’ın üst üste üç yıl yayınladığı rapor bu yıl, sadece blokzinciri ve dijital varlık girişimleri için büyümenin mümkün olduğunu değil, aynı zamanda bu aşinalık ve pozitif duyarlılığın da artmaya devam ettiğini ortaya koyuyor.

Rapora göre 5 küresel bölgede (Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika, Latin Amerika ve Asya Pasifik), blokzinciri ve kripto para birimlerine yönelik aşinalık yüzde 82-94 arasında değişiyor. Bununla birlikte iki alana yönelik pozitif bakış açısı da büyümeye devam ediyor. Bu kripto para birimlerinde bölgeler arası yüzde 62-74 arasındayken blokzincirinde yüzde 52-73 arası seyrediyor.

Raporda Ripple’ın üç ana çıkarımı var:

  • Blokzinciri ödeme çözümleri ölçekleniyor
  • Dijital varlıklar, özellikle blokzinciri teknolojisi ile eşleştirildiğinde ödemeleri kolaylaştırmak için giderek daha fazla düşünülüyor
  • Sektördeki yenilikçiler, COVID-19‘un ortasında bile önemli bir büyüme gerçekleştiriyor

Rapora göre blokzinciri ödeme çözümleri söz konusu olduğunda çarkın dünya genelinde çok hareket halinde olduğuna dair olumlu. Rapordaki ankete katılanların üçte birinden biraz fazlası şu anda müşterilere ödeme göndermek veya almak için blokzinciri teknolojilerini kullanıyor

Bu kurumların çoğu, ödemelerin hızını artırmak, yüksek düzeyde güvenilirlik elde etmek, veri şeffaflığını iyileştirmek ve uzun vadeli operasyonel maliyet tasarrufu sağlamak için blokzinciri teknolojisini benimsemiş durumda. İşletmeler mevcut müşteri segmentlerine yeni hizmetler sunarken veya mevcut hizmetleri yeni bölgelere genişlettikçe blokzinciri çözümleri ölçeklenmeye devam ediyor.

Rapora göre yüzde 67’lik bir kesim kripto para birimlerinin net güvenilir olduğuna ikna olmuş durumda. Özellikle Latin Amerika pazarı güvenilirlik konusunda güçlü hisler besliyor. Kripto para birimi fiyat dalgalanması, işlem ücretleri, düzenleme eksikliği ve esnek olmayan / pahalı likidite düzenlemeleri konusunda hala endişeler olsa da, bu tür engelleri büyümeyi önleyemedi.

Raporada ekonomik zorluklar yaratmaya devam eden COVID-19 salgınına rağmen, blokzinciri ve dijital varlıklar etrafındaki inovasyonun 2020’de de tam güçle devam ettiğine yer veriliyor. Ankete katılan işletmelerin yüzde 79’u bu yıl pandemiye rağmen büyüme yaşadı. Bunun nedeni olarak çoğunlukla ürünlerin, hizmetlerin ve hedef müşterilerin genişlemesi ve işletmelerin yüzde 44’ü için önemli bir büyüme faktörü olan ödeme teknolojisindeki inovasyon gösteriliyor.

Bariz bir şekilde görülüyor ki küresel salgın, ödeme hizmetleri sağlayıcılarının hayatta kalmak için işlerini ve işletim modellerini yeniden düşünmelerine ve yeni dijital dünyaya uyum sağlamalarına neden oldu.

Ripple’ın hazırladığı kapsamlı raporun detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Blokzinciri finansal hizmetleri nasıl etkileyecek?