Bugüne kadar blokzinciri teknolojisi üzerinde birçok önemli çalışmaya imza atan IBM, yayınladığı raporunda blokzincirinde güven ve değer oluşturmanın 5 prensibini paylaştı. Bu prensiplere yakından bakalım.

1 – ‘Açık’ daha iyidir

Açık kaynaklı blokzinciri ağları kuruluşların ve toplulukların çeşitli katkılarıyla büyürler. Bu açıklık, inovasyon üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacağı gibi genel kod kalitesini de güçlendirecektir. Geliştiriciler mümkün olduğunda açık kaynağı desteklemek adına tescilli teknolojilerden kaçınmalılar. Açık kaynak kullanımı doğru bir şekilde uygulanabilirse zamandan ve maliyetten kazanılabilir.

2 – İzinli özel demek değildir

Blokzincirleri izinli ve güvenilir erişim prensibi etrafında tasarlanmalıdır. İzinli blokzincirileri belirli eylemlerin yalnızca belirli tanımlanabilir katılımcılar tarafından gerçekleştirilmesine izin veren bir erişim kontrol katmanına sahiptir. Çoğu kuruluş hangi işi yürüttüklerini tam olarak bilmek ve ağ üzerinden hiçbir yasadışı faaliyetin gerçekleştirilmemesini sağlamak zorundadır.

Bu kurumsal blokzincirlerinin halka açık olamayacağı anlamına gelmez. İzinli kurumsal blokzincirileri kayıt olmak isteyen ve kimliğini doğrulayan her katılımcıya açık olabilir.

3 – Yönetim bir takım sporudur

Kurumsal blokzincirleri, ağların katılımcıların gereksinimlerine hizmet etmesini sağlamak ve gereksiz yoğunlukları önlemek için dağıtık ve şeffaf yönetimi benimsemelidir. Kurumlar otomatik olarak ağa bağlı demokratik bir yapı sağlayan, yerleşik gizlilik ve izin verme özellikleri bir platformda karar kılmalılar. Kurallar, katılımcıların anahtar rolleri nasıl oynayabileceğine ilişkin kılavuzlara ek olarak, blokzinciri ağına kimlerin katılabileceğini ve nasıl tanımlanması gerektiğini düzenler.

4 – Ortak standartlar

Kurumsal blokzincirleri birlikte çalışabilirlik göz önünde bulundurularak ortak standartlar etrafında konumlandırılmalı. Bu, “geleceğe yönelik” ağları etkinleştirecek, satıcının kilitlenmesini önleyecek ve sağlam bir inovasyon ekosistemini teşvik edecektir.
Birlikte çalışabilirliğin bulut platformlarını içermesi önemli. Satıcılar, verilerinin halihazırda olduğu yerlerde katılımcılarla buluşmalı.

5 – Gizliliğin önemi

Kurumsal bir blokzincirindeki katılımcılar, verilere kimlerin hangi koşullarda erişebileceğini kontrol edebilmelidir. Bu da verileri birden çok düğüme dağıtan bir platform için hayati önem taşır. Blokzinciri ağına sahip tek bir katılımcı olmamasına rağmen üzerinde bulunan verilerin hakları her zaman yaratıcıya ait olmalıdır. Tüm API’ler aynı izinli erişimi programlı olarak genişletmelidir. Blockchain platformları, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) gibi gizlilik düzenlemelerine de uymalıdır. Bu da çoğu durumda kişisel verilerin zincir dışında tutulması gerektiği anlamına gelir.

IBM’in blokzincirinde güven ve değer oluşturmak adına yayınladığı raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.