Dünya Ekonomik Forumu, günümüzde mevcut olan en acil çevresel sorunların çözümünde Blockchain kullanımını ele alan yeni bir rapor yayımladı.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) raporunda, üzerinde en durulan çevre problemlerine yönelik 65 farklı Blockchain kullanımı ele alınıyor. Merkezi İsviçre’de bulunan WEF, “Daha İyi Bir Gezegen için Blockchain” başlığıyla paylaştığı raporunda, Yerküre’yi pençesi altına alan birçok çevre sorununa karşı Blockchain tabanlı çözümler öneriyor.

WEF tarafından önerilen Blockchain uygulamaları, genellikle çevre koruma çabaları için izlenebilecek farklı yollara işaret ediyor. Bunlar arasında, çevresel çıktılar için yeni finans modelleri, finansal olmayan değerler ve doğal sermaye üzerine eğilmek ön plana çıkıyor.

Blockchain uygulamalarının hayata geçirilmesiyle, büyük çevresel sorunların yönetilme şeklinin tamamen değişmesi bekleniyor. Bu yeni yönetim sürecinde Blockchain teknolojisi “oyun değiştiren” olarak tanımlanıyor.

Bu “oyun değiştiren” teknoloji, tedarik zincirleri, adem-i merkeziyetçi yapıya sahip su ve enerji yönetimi sistemleri, yenilenebilir kaynaklar, karbon piyasaları ve daha birçok alanda büyük değişimleri beraberinde getirecek. Yine yayımlanan rapora göre, çevreyi korumaya yönelik Blockchain uygulamalarının kullanılmasında bir sonraki büyük adım, farklı projelerle şekillenen bir Blockchain ekosisteminin kurulması olacak.

Blockchain projesine başlamadan önce sorulacak üç soru

Raporun sonuç bölümünde ise Blockchain üzerindeki merak unsuru neticesinde pek çok sektörün gereğinden fazla Blockchain uygulaması geliştirmesinin bir sorun haline dönüşebileceği vurgulanıyor. Bu sorunu çözmek için her türlü Blockchain projesi üç ana soruya yanıt vermeli:

  1. Bu teknolojiyle belirli bir probleme çözüm sağlanacak mı?
  2. İstenmeyen yan etkilerin oluşturduğu riskler doğru biçimde yönetilebilecek mi?
  3. İşlevsel bir paydaşlar ekosistemi mevcut mu?

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.