FERF ve Deloitte, Blockchain’in finans sektöründeki mevcut kabul oranını liderlere sordu. Her üç finans yöneticisinden biri, yakın gelecekte bu alana eğilmek istiyor.

Finans Yöneticileri Araştırma Vakfı (Financial Executives Research Foundation – FERF) tarafından Deloitte iş birliğiyle yayımlanan yeni bir rapora göre, her üç finans yöneticisinden biri Blockchain’e kaynak ayırmayı planlıyor. “Finansal Liderler için Blockchain: Fırsatlar vs. Gerçekler” başlıklı rapor, Blockchain’in finansal raporlama, istihdam ve diğer alanlarda yöneticilere neler sunabileceğini mercek altına alıyor.

Araştırmaya katılan yöneticilerin yüzde 30’u, henüz dağıtık defter teknolojilerinin sahip olduğu potansiyeli öngöremeseler dahi, önümüzdeki 18 ay içinde Blockchain için kaynak ayırmayı planladıklarını ifade ediyor. Coin Telegraph haberine göre, yöneticilerin çoğunluğu Bitcoin fiyatlarını Blockchain araştırmalarında bir kriter olarak görmüyor. “Kripto paradaki dalgalanmalar, Blockchain’in finans alanındaki uygulamalarını araştırma konusunda sizi olumsuz etkiler mi?” sorusuna katılımcıların yüzde 64’ü “hayır” diyor.

Raporda yer alan öngörüler arasında, Blockchain’in entegrasyonu için belirlenen gereklilikler dikkat çekiyor. Buna göre muhasebe ve istihdam alanlarında Blockchain teknolojisini kullanabilmek için, bu süreçlerin temel prensiplerini tümüyle değiştirmek gerekebilir. Aynı raporda, katılımcılar arasında böylesi bir değişime hazır olduğunu belirtenlerin oranı üçte bir ile sınırlı kalıyor. Finans liderlerinin yüzde 67’si ise dağıtık defter teknolojilerini uygulamaya alacak nitelikte uzman istihdamı ve eğitimi için henüz yeterli olmadıklarını kabul ediyor.

Blockchain’in ileri seviye iş analitikleri ve finans raporlamaları alanında sunabilecekleri de liderlerin ilgisini çekiyor. Katılımcılar özellikle bu iki konu üzerine yoğunlaşacak uygulamaları görmek istiyor. Blockchain’in güçlü bir teknoloji olduğunu ve finans sektöründe sayısız fırsat sunduğunu dile getiren FERF CEO’su Andres Suskavcevic, “Bu rapor finans profesyonellerinin Blockchain’e bugünkü bakışını anlamak için bir referans niteliği taşıyor. Ayrıca onları dağıtık defter teknolojilerini gündeme alarak, gerçek zamanlı doğrulama ve işlem gibi bazı özelliklerden faydalanmaları konusunda teşvik etmeyi amaçlıyoruz.” diye konuştu.