Deloitte, blokzinciri teknolojisine yapılan yatırım ve geliştirme eğilimlerini inceleyen yıllık Küresel Blokzinciri 2020 Anketi’ni yayımladı.

Deloitte’in yaptığı anket 3 Mart’a kadar 1 ay süren, 14 ülkedeki 1488 üst düzey yöneticiyi kapsıyor. Birçok bölge için anketin COVID-19 dönemi öncesini temsil ettiğini söyleyebiliriz.

Anketin sonuçlarına göre katılanların yüzde 39‘u halihazırda blokzincirini aktif olarak kullanıyor. Bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 23 seviyesindeydi. 1 milyar dolardan fazla gelire sahip işletmeler için ise bu oran yüzde 46 seviyesine kadar çıkıyor.

Deloitte, blokzinciri konusunda kurumların her zamankinden daha kararlı göründüğünü belirtiyor. Ankete göre katılımcıların yüzde 55’i blokzinciri teknolojisinin oldukça önemli ve ilk 5 stratejik önceliğinden biri olduğunu söylüyor. 2019’da ise bu oran yüde 53 seviyesindeydi. Deloitte Danışmanlık’ta blokzinciri ve dijital varlıklardan sorumlu Linda Pawczuk konuya yönelik: “Bu yılki anket, blokzincirinin endüstriler, sektörler ve uygulamalar arasındaki organizasyonların stratejik düşüncesine sağlam bir şekilde yerleştiğini gösteriyor.” ifadesini kullanıyor.

Anket blokzincirine yönelik hafif de olsa pozitif görüşün arttığını da gözler önüne seriyor. Katılımcıların yüzde 83’ü blokzinciri teknolojisini kullanmazlarsa rekabet üstünlüğünü kaybedebileceklerini söylerken geçtiğimiz yıl bu oran yüzde 77 seviyesindeydi. Yüzde 88’lik bir kesim ise blokzincirinin yüksek oranda ölçeklenebilir olduğuna ve sonunda ana akım haline geleceğini söylüyor. Bununla birlikte bazı katılımcıların şüpheci davranışları da devam ediyor, yüzde 54’lük bir kesim blokzincirinin aşırı abartıldığını düşünüyor.

Yüzde 16’lık artış blokzinciri alanında küresel adaptasyonun arttığını gösterirken bölge bazında incelediğimizde bu oranda değişiklikler görüyoruz. ABD’deki katılımcıların yüzde 31’i blokzinciri kullandıklarını belirtirken bu oran Çin’de yüzde 59, Asya-Pasifik bölgesinde ise yüzde 53 seviyesinde.

Deloitte’in raporu blokzinciri teknolojisinin küresel çaptaki adaptasyonunu incelerken dijital varlıklara olan bakış açısını da detaylı bir şekilde irdeliyor. Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

KaynakLedgerInsights