Deloitte’un “Financial Services Industry Outlooks 2020” başlıklı yakın zamanda yayımlanacak bir araştırmasına göre, birçok finans kurumu 2021’de blokzinciri harcamalarını artırmaya hazırlanıyor.

Cointelegraph ile paylaşılan ön sonuçlara göre ankete katılan kurumların yüzde 27’sinin blokzinciri ve dağıtık defter teknolojisi için “harcamalarda hafif bir artış” beklediği, yüzde 14’ünün ise büyük bir artış beklediği görülüyor.

Anket, 2020’nin Temmuz ve Ağustos ayları arasında gerçekleştirildi. Ankete, bankalar, ödeme şirketleri, sigorta şirketleri, hedge fonları ve diğer yatırım şirketleri gibi finans kurumlarından 800 üst düzey yönetici dahil edildi. Şirketlerin ankete dahil edilebilmeleri için 2019’da en az 1 milyar dolar gelir elde etmeleri koşulu bulunuyor.

Finans kurumları, veri gizliliği ve siber güvenliğe – potansiyel olarak bir dizi blokzinciri tabanlı çözümü kullanabilecek alanlar – yatırımları artırmak istiyor olabilir.

Rapor hakkında yorum yapan Deloitte’in finansal hizmetler blokzinciri ekibinin başkanı Richard Walker, 2021’in “blokzinciri ve dijital defter teknolojileri için bir çıkış yılı” olacağını söylüyor. Walker’a göre yıllar süren vaat ve beklentilerin ardından, önümüzdeki yıl bu alanda algılanan hız ve etki insanı şaşırtacak.

Finans dünyasında dijital varlık regülasyonu yaygınlaşıyor

KaynakCoinTelegpragh