Emlak yatırımları geleneksel olarak en iyi ve en güvenli yatırım seçeneklerinden biri olarak görülür. Geleneksel yatırım tercihlerinden birisi olduğu için işleyiş yöntemi de eski usullerdedir. Günümüzde ise Blockchain ile başlayan değişim rüzgarları emlak sektörü üzerinde etkiler oluşturmaya başladı bile.

Blockchain teknolojisi ile beraber bütün sektörleri kapsamaya devam etmekte. Blockchain ile emlak sektörünün birbirleriyle tanışması ise bu sektörde olumlu paradigma değişimine sebebiyet verebilecek değişimler yaşanmasını sağlayabilir.

Emlak sektörünün en iyi ve en güvenilir yatırımlardan olmasının sebeplerin başında, taşınmazlara yatırım yapmanın, doğası gereği arzıyla sınırlı olan ve bu nedenle de yüksek değerde bir varlık olan topraklara yatırım yapmak anlamına gelmesidir. İkincisi, gayrimenkul pozitif getiriler üretmek için çok sayıda yol sunar. Kiracıyı kaybederseniz, mülkünüzü satabilirsiniz veya kendi evinizde yaşayabilirsiniz. Smartdatacollective tarafından yayınlanan Andrej Kovacevic tarafından kaleme alınan yazı da benzer vurguları yapıyor.

Blockchain emlak piyasasına ulaşılabilirlik ve şeffaflık katabilecek potansiyele sahiptir, ayrıca Blockchain’in özü itibariyle kişiden kişiye aracısız işlem yapma imkanı sunan bir teknoloji olduğu için piyasanın tamamen değişmesine sebep olacak ve kişiden kişiye iş yapma modeline bir dönüşü mümkün kılacaktır. Bunun sonucunda da aracılık hizmetleri ve masrafları azalacak veya ortadan kalkacaktır. Gelecekte emlak dünyası, blockchain ve kripto paraların birleşmesi ise bütün sektörün ve iş yapış tarzının sonsuza kadar değişmesi anlamına gelebilecektir.

Ulaşılabilirlik;
Blockchain köklü finans piyasalarına ve gayrimenkul yatırımı gibi süreçlere dramatik bir değişim getirme potansiyeline sahiptir. Blockchain ve gayrimenkul dünyalarını bir araya getirmek, her türlü yatırımcı için yeni fırsatlar yaratabilir, hantal süreçleri hızlandırabilir ve daha fazla yatırımcının gayrimenkul yatırım fırsatlarından daha iyi yararlanmasını sağlayabilir.

Şeffaflık;
Gayrimenkul için, Blockchain iş yapma şeklimizi değiştirme potansiyeline sahiptir. Gayrimenkul sözleşmelerinin, emanetlerin, tapu kayıtlarının (örneğin tapuların) tamamlanmasını ve tapu sicilleri veya avukatlar olmadan dağıtılmasını sağlayacak akıllı sözleşmeler geliştiriliyor. Böylelikle işlemleri aracısız gerçekleştirmek mümkün olabilecektir. Aracısız gerçekleştirilen işlemlerde süreç çok daha şeffaf hale gelecektir. Bunun sonucunda gayrimenkul yatırımı yapmayı düşünmeyen veya yatırım yapmaktan ek maliyetler yüzünden uzaklaşan yatırımcıların tekrar sisteme dahil olması kolaylaşacaktır.

Maliyetler;
Gayrimenkulün çeşitli meslek mensupları, aracılar ve aracı kurumlar, avukatlar, değerleme uzmanları ve benzerleri için güçlü gelir kaynakları oldukları kanıtlanmıştır. Bu iş yükü ve ücretlerin potansiyel yatırımcıları caydıra bilici etkisi vardır. Blockchain teknolojisi sayesinde aracıları ortadan kaldırabileceğini veya azaltacağını göstermiştir. Aracı maliyetlerinin ve iş yüklerinin olmadığı böyle bir süreç yatırımcıların daha çok ilgilisini çekecektir

Yakın Gelecek;
Yakın gelecekte, emlak satın almak veya satmak gibi normalde zor ve kapsamlı süreçler bir alışveriş sitesinde işlem yapmak gibi gerçekleşmesi mümkün olacaktır. Blockchain, alıcının tapuyu almasını ve satıcının parayı (gelecekte kripto para birimi üzerinden) almasını sağlayacaktır. Blockchain aynı zamanda kamu tarafında tapu kayıt işlemini de tamamlayacaktır.

Henüz başlangıç noktasının sonundayız;
Blockchain büyük bir değişim hareketi başlattı ve bunun sonucu bütün sektörlerde dramatik bir paradigma değişimi olacaktır. Bu devrimsel teknoloji gelişimini sürdürürken ve kapsamını sürekli olarak arttırırken aracıların da kendilerini bu teknoloji ekosisteminin içinde geliştirmesi, uyum sağlama kabiliyetlerini ve yeteneklerini arttırması gerekecektir. Özellikle işlemlerin yapısı ve paranın değişimi kaçınılmaz olarak değişecektir. Böyle bir dünyada özellikle aracılar dijital dünyaya ve blockchain teknolojisine odaklanmalı, ürün ve hizmetlerini şimdiden dijitalleştirerek farklılaştırmanın yolunu aramalılardır.

Ferhat Yalçın

Founder

Tomorrow