İtalya hükümeti blockchain teknolojisini kendi ekonomilerinde kullanmaya yönelik ilk yasal düzenlemeleri belirledi.

İtalyan Senatosu Anayasa İşleri Komitesi tarafından onaylanan kararname daha önce önerilen çözümlere yönelik birkaç değişikilik barındırıyor. TPI News’in haberine göre yeni kanunlar artık onay için senatoya gidecek. Kanunlarda birkaç uygulamaya yönelik madde olsa da özellikle dağıtık defter teknolojisinin (DLT) belgeleri kaydetmeye yönelik işlevi üzerinde duruluyor.

İtalya DLT’yi ekonomilerine uygulamak isteyen ve bunun için resmi blockchain koalisyonu kuran birkaç AB ülkesinden biri. Bölgeden konuyla ilgili yetkililerden yapılan açıklamalara göre; bu düzenelemelerle sadece e-devlet hizmetlerinin iyileştirilmesi değil, aynı zamanda şeffaflığı artırıp bürokrasiyi azaltarak halkın bilgiye daha kolay bir şekilde ulaşabilmesi hedefleniyor.

Avrupa Dijital Ekonomi ve Topluluk Müdürü Mariya Gabriel de blockchain teknolojisi ve potansiyeli hakkında olumlu konuştu:

Gelecekte tüm halka açık hizmetler blockchain teknolojisini kullanacak. Blockchain, Avrupa ve üye devletlerin bilgi sistemlerini, kullanıcı güvenini ve kişisel verilerin güvenliği gibi konuları gözden geçirmeleri için büyük bir fırsat. Blockchain teknolojisi sayesinde yeni iş fırsatları yaratılabilir ve vatandaşlar halka açık hizmetlerden çok daha verimli bir şekilde yararlanabilir.

İtalya senatosu yeni düzenlemeleri onayladıktan sonra blockchain teknolojisini resmi hükümet faaliyetleri için nasıl kullanabileceklerini değerlendirmek istiyor.