Finextra’nın haberine göre İtalyan Bankacılık Birliği (ABI) ülkedeki bankaların mutabakatlarını yürütmek için Mart 2020 itibariyle blockchain teknolojisini kullanacaklarını duyurdu.

Bankacılık Birliği’nin araştırma geliştirme kolu olan ABI Lab’in yönettiği Spunta Project, bankalar arası şeffaflığı geliştirerek verimliliği ve iletişimi güçlendirmeyi hedefliyor.

Blockchain teknolojisinin kullanılmasıyla bankalar arası mutabakatlar aylık yerine günlük olarak gerçekleştirilmesi ümit ediliyor. İstinai durumlarda ise karşı taraflar arasında daha güçlü bir iletişim kurulması bekleniyor.

Sistemin son testlerinin Şubat ayında 18 bankanın katılımıyla gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu da çalışan sayısı açısından İtalya banakacılık sektörünün %78’i anlamına geliyor.

DLT hamlesinin haberi, ABI’nin İtalya’nın bankacılık sektöründe IT kullanımı konusundaki son anketinin arkasından geldi. Anket raporu IT yatırımlarının 2014’te başlayan eğiliminin devam ettiğini ve 2018’de %5.7 oranında arttığını ortaya koyuyor.

Blockchain teknolojisinin bankacılık sektöründe aktif olarak kullanımısı İtalya’daki finans piyasasına nasıl bir katkı sağlayacak ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Teknolojinin şeffaf, değiştirilemez ve güvenli yapısı bankacılık işlemlerini dönüştürebilecek potansiyele sahip.