Bankalar finansal sistemin en önemli ve en büyük oyuncuları ancak bu sektörün büyüklüğüne rağmen teknoloji şirketleri ve FinTechlerin baskısını hissetmeleri kaçınılmaz.

Blockchain teknolojisi ve bu teknolojinin yapabileceklerinin keşfedilmesiyleberaber finans sektörü için büyük ve devrimsel bir gelişim alanı ortaya çıktı. Bankalar ve FinTechler gelecekte var olabilmek ve teknoloji şirketlerine karşı rekabetçi kalabilmek adına Blockchain teknolojisine güçlerini kaydırmak zorunda olduklarının farkındalar.

Blockchain teknolojisinin ortaya çıkması, geleneksel bankacılığın değişimi olarak kabul edilebilir. Değiştirilemez, şeffaf, bütüncül, hızlı ve dağıtılmış bir kayıt sisteminin, mevcut finansal kurumlar için kritik olması şaşırtıcı değil. Geleneksel bankacılığın bir noktada tıkanacağı bilinen bir gerçekti. Blockchain öncesinde resim bu kadar net değildi. Teknoloji sadece kaçınılmaz olanı hızlandırdı.

FinTechler teknoloji kullanarak yeni ürün ve hizmetler yaratan ve bunları hızla hayata geçiren şirketler. Finans ve teknolojiyi birleştirmeleri çevik ve hızlı karar alan şirketler olmalarını sağlıyor.

En güvenli, en hızlı ve en kullanışlı hizmeti vererek değer üreten finansal oyuncuların teknoloji yarışını kazanarak geleceğe ilerleyeceği açıktır. Bugün verilen teknolojiye uyum ve teknolojiyi ileriye götürme çabalarının asıl sebebi budur. Blockchain ile şu an sorun oluşturan ve aynı zamanda birer fırsat olarak değer yaratan konulara baktığımızda öncelikle karşımıza; para transferi, krediler ve yüksek maliyet çıkıyor.

PARA TRANSFERİ

Uluslararası para transferi, geleneksel bankacılık süreçleri ile etkin bir şekilde yönetilemedi. Bu yüzden gelecekte de geleneksel bankacılıktan uluslararası transferler için eski yöntemler ile sorunu çözmeleri beklenemiyor. Blockchain teknolojisi bu konuya güncel bir çözüm sunarak uluslararası transferlerin anlık yapılabilmesine imkan sağlıyor.

Küçük para transferlerinin gerçekleşme biçimi geleneksel bankalar için istisna değil ve en az üç ila dört gün sürebiliyor. Blockchain ise ölçeğinden bağımsız olarak anlık transferlere imkan sağlıyor.

KREDİLER

Kredilendirme, başarısı garanti edilmeyen ve zorlu bir süreçtir. Geleneksel bankalar kredi süreçlerinde ağır regülasyonlara tabidir. Blockchain teknolojisi ise farklıdır. Blockchain ile kredi verilebilme kabiliyeti hızlı ve şeffaf hale gelir çünkü Blockchain değişmez bir kayıt birimi olarak da hizmet eder.

Blockchain üzerinden müşteri tanıma, kredi kullanımı ve sürecin tamamının takip edilmesi mümkündür ve bu fırsat bütün finans sistemi tarafından ilgi görmektedir. Kişisel (sadece finans ile ilgili) verilere doğrudan erişim sağlanması, finansal kurumlar için büyük bir zaman tasarrufu, güven ve şeffaflık sağlayacaktır. Müşteri içinde her kurum için evrak hazırlama veya bütün süreçlerin içinde yer alma zorunluluğu ortadan kalkar.

YÜKSEK MALİYETLER

Bankaların geleneksel hizmet anlayışında, çok fazla süreç, eski sistemler ve bu süreçleri çözmeye çalışan çok fazla insan yer alır. Bunun sonucunda hem yüksek maliyetler ortaya çıkar hem de süreçlerin yavaşlaması kaçınılmazdır. Klasik veri tabanlarına göre çok daha verimli olan ve akıllı sözleşmeler ile birçok prosedür işinin ortadan kalkmasını sağlayacak Blockchain ile mevcut teknoloji ile yapılamayacak olan bütünsel bir hizmet oluşturulabilecektir. Blockchain teknolojisi hem maliyetleri düşürebilecek hem de süreçlerin çok daha aktif ilerleyebilmesini sağlayabilecek potansiyele sahiptir.

GELECEĞİ GELİŞTİRME

Gelecek şüphesiz şimdi olduğundan çok daha farklı olacaktır. Geleceği değiştirmek için ise geleneksel yapılardan ve alışkanlıklardan kurtulmak gerekiyor. Finans sistemi için Blockchain teknoloji hem FinTechlere hem de Bankalara güç verebilecek yeni ve devrimsel bir teknolojidir. Konu böyle olunca kazananı veya kaybedeni belirleyecek olan teknolojiye gösterilen ilgi, yapılacak çalışmalar ve sorunların çözümüne sağlanacak katkı olacaktır. Şu an yarışın kazananı veya kaybedeni bulunmuyor. Herkes yaklaşık olarak aynı yerde; geleceğin başlangıç noktasında.

Ferhat Yalçın
Founder at Tomorrow
Twitter; @FerhtYalcn