Sağlık alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan Pistoia Alliance blockchain teknolojisine yönelik çalışmalarını genişletiyor.

Pfizer, Novartiz ve GSK gibi ilaç endüstrisinin tanınmış isimleri tarafından 2007’de kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak kurulan Pistoia Alliance, şirketlerin ilgili araştırma geliştirme çalışmalarına yardımcı olacak yeni teknolojilerin entegre edilmesine yardımcı oluyor.

Şirket yeni projesinde ise verilerin tanımlanmasında kaynakları doğrulamak için blockchain kullanacak. Böylece veri bütünlüğünü sağlayarak kurumlar arası paylaşımı geliştirmeyi hedefliyorlar.

Pistoia, blockchain tabanlı veri yönetimi sistemine girmeden önce tıp endüstrisini de gelişmekte olan bu teknoloji hakkında blinçlendirmeye odaklanacak. Pistoia’ya göre yapılan anketler sonucu blockchain teknolojisinin benimsenmesindeki en büyük problem, personellerin teknolojinin ne olduğunu anlamaması olarak görülüyor. Aynı ankette, katılanları 5’te biri blockchain teknolojisinin standart bir veri tabanından fazlasını sunduğunu düşünmüyor.

Blockchain teknolojisi bir süredir sağlık sektöründe verileri daha paylaşılabilir ve güvenli kılmak için kullanılıyor. Teknolojinin sunduğu şeffaflık ve güven özellikle ilaç sektöründeki tedarik problemlerini ortadan kaldırmak için kullanılmak isteniyor. Öte yandan Pistoia Alliance’ın veri yönetimine yönelik çalışmaları da sağlık sektöründeki hatalı verileri ortadan kaldırarak karmaşıklıkların önüne geçmek istiyor.